Familie Hugenholtz

Familie Hugenholtz: Patriciër familie, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland. Veel familieleden werden predikant.

Volgens een oude overlevering leefde er in de 15e eeuw, in het Oosten van Duitsland een monnik, die in opstand kwam tegen de rooms- katholieke kerk. Hij zou zich vervolgens hebben aangesloten bij één van de eerste protestantse groeperingen. Toen ze hem op de brandstapel wilden gooien is hij gevlucht. Hij heeft toen drie dagen in een hoge boom verscholen gezeten om aan zijn belagers te ontkomen. Daarna heeft hij naar het Westen van Duitsland weten te ontvluchten. Daar heeft hij de naam Hohenholz aangenomen omdat de hoge boom zijn leven had gered (Hohenholz betekent: hoog hout). Hij zou een vriend en lantaarndrager van Maarten Luther zijn geweest. Hohenholz is later veranderd via Hugenholdt in Hugenholtz. De schrijfwijze Hügenholtz komt ook regelmatig voor, maar wordt ten onrechte gebruikt door en voor mensen die officieel Hugenholtz heten. Waarschijnlijk omdat de naam, ook in Duitsland op z'n Nederlands wordt uitgesproken. Daarnaast is het verwarrend dat vroeger in het Duits een boogje boven een "u" werd gezet, om duidelijk te maken dat het geen "umlaut" betrof. Door Nederlanders wordt dit nogal eens geïnterpreteerd als ware het juist wel een "umlaut".
Volgens een ander familieverhaal (dat in verschillende takken wordt verteld), zouden de verre voorvaderen van de Hugenholtzen roofridders zijn geweest. Hoeveel waarde er gehecht moet worden aan dergelijke verhalen is vaak moeilijk te zeggen. Vaak bevatten ze wel een kern van waarheid, maar is er in de loop der eeuwen het één en ander weggelaten of aan toegevoegd, vaak ter meerdere glorie van de familienaam. Concrete bewijzen zijn meestal niet te vinden.
De archivaris van Wetter aan de Ruhr sprak het vermoeden uit dat enkele zeer vroege familieleden in de middeleeuwen wellicht wapensmid geweest zijn.
Toen Petrus Bernardus Hugenholdt, omstreeks 1710 twee van zijn zoons toestemming gaf om theologie te gaan studeren, kon hij onmogelijk vermoeden dat hiermee een traditie van 250 jaar zou beginnen, waarin de familie onafgebroken predikanten zou leveren aan de kerken van Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. In totaal zijn er 38 predikanten uit deze familie voortgekomen (48% van de mannelijke volwassenen die vóór 1900 geboren waren werd predikant). Mijn vader was de eerste in 250 jaar (en 7 generaties) die g
één predikant werd. Ze waren over het algemeen orthodox of confessioneel maar enkelen zwaaiden door naar de vrijzinnigheid.
Mijn grootvader, Ds. G.W.K. Hugenholtz (1889-1969) ging als laatste met emeritaat en toen zijn broer J.B.T. Hugenholtz (1888-1973) overleed was er geen predikant meer in leven. Misschien dat de draad ooit weer opgepakt wordt door de huidige of de volgende generatie.

Op de grafsteen van Peter Hugenholtz (Hugenholdt) geb. 1610 en overleden 1693 komt het bij mij oudst bekende afbeelding van het familiewapen voor. Hij was in 1643 Notaris Publicus in Wetter a/d Ruhr. Hij ligt begraven in/bij de “Evangelische Kirche” te Wetter a/d Ruhr. De steen lag lange tijd buiten aan de rechterzijde van de "Evangelische Kirche". De detail-foto is in de jaren 50 gemaakt. Toen ik in 1993 -tijdens onze huwelijksreis- toevallig langs Wetter a/d Ruhr kwam, heb ik de steen terug kunnen vinden. De steen was inmiddels door de zure regen aangetast. In 2010 bleek de steen (samen met een aantal andere stenen) rechtop tegen de kerk te zijn geplaatst.
Aan de linkerzijde (vanaf linksonder) MDCLXXXXIII  = 1693
In het midden zie je het wapenschild, met een iets andere boom (LET OP: geen 3 etages).
Aan de rechterzijde (vanaf rechtsboven) HUGENHOLT..

Social Media
Op facebook is een "familie Hugenholtz" pagina.
Op Linkedin is een "familie Hugenholtz" pagina.

Een document met de
nakomelingen van Peter Hugenholtz/Hugenholdt (1610-1693) is beschikbaar op mijn website.
Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familien. (Vorsterman van Oijen, 3 vols., 1885-90)
Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familien. (Vorsterman van Oijen, 3 vols., 1885-90)
grafsteen Peter Hugenholdt (1610-1693) in Wetter a/d Ruhr, gefotografeerd in de jaren ’50
grafsteen Peter Hugenholdt (1610-1693) in Wetter a/d Ruhr, gefotografeerd in de jaren ’50
Grafsteen van Peter Hugenholdt (1610-1693) bleek in 2010 rechtop tegen de kerk te Wetter te zijn geplaatst.
(foto: Peter Hoffman)
Grafsteen van Peter Hugenholdt (1610-1693) bleek in 2010 rechtop tegen de kerk te Wetter te zijn geplaatst. (foto: Peter Hoffman)
zie afbeelding familiewapen aan de boom. Probus Invidet Nemini = Niemand Benijdt een Bescheiden Mens
zie afbeelding familiewapen aan de boom. Probus Invidet Nemini = Niemand Benijdt een Bescheiden Mens
Houten kistje van PB Hugenholtz (1663-1736)
Houten kistje van PB Hugenholtz (1663-1736)
Zijn zoon Friedrich Wilhelm Hugenholtz (1693-1730); mijn voorouder.
Zijn zoon Friedrich Wilhelm Hugenholtz (1693-1730); mijn voorouder.
afdruk zegelring van mijn grootvader GWK Hugenholtz (1889-1964)
afdruk zegelring van mijn grootvader GWK Hugenholtz (1889-1964)
zegelring (vrouwelijke variant) van MH Guerin-Hugenholtz geb. 1944
zegelring (vrouwelijke variant) van MH Guerin-Hugenholtz geb. 1944
zegelring GWK Hugenholtz geb. 1964
zegelring GWK Hugenholtz geb. 1964