Kwartierstaat Gerard Hugenholtz

Mijn directe voorouders: vader, moeder, hun ouders, grootouders etcetera

In een kwartierstaat zijn alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn opgenomen. Per generatie verdubbelt dus het aantal personen. Wat ik leuk vind aan kwartierstaatonderzoek, is dat je allerlei familienamen tegenkomt van mensen waar je direct van afstamt, die uit grote delen van je eigen land of daarbuiten kunnen komen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een stamreeks, die in principe beperkt is tot de eigen familienaam.
Personen in een kwartierstaat worden meestal genummerd volgens het Kekulé-systeem (naar Stephan Kekulé von Stradonitz). De persoon of personen van wie men uitgaat: de probandus of probandi (Latijn), in het Nederlands proband(en) of kwartierdrager(s) genaamd, krijgt/krijgen nummer 1. De vader krijgt nummer 2, moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, etc. Het nummer van een vader van een persoon is af te leiden door het nummer van de persoon met 2 te vermenigvuldigen. Het nummer van de moeder is 1 hoger dan het nummer van de vader. Met uitzondering van de probandus heeft iedere man een even nummer (twee keer zo veel als het nummer van zijn kind), terwijl iedere vrouw een oneven nummer heeft, namelijk dat van haar man + 1.

Generatie 1: ik
Generatie 2: ouders
Generatie 3: grootouders
Generatie 4: overgrootouders
Generatie 5: betovergrootouders
Generatie 6: bet-betovergrootouders
Voor oudere generaties hanteer ik alleen de generatienummers, omdat bijna niemand de andere benamingen beheerst.
Eerste generatie
--------------------------------------------------


Dr. Gerhard Willem Karel HUGENHOLTZ

1 Dr. Gerhard Willem Karel HUGENHOLTZ. Hij is geboren in Amersfoort (UT) in 1964. Gedoopt in Bunschoten op 6 december 1964. Beroep: ziekenhuisapotheker. Godsdienst: geen. Roepnaam: Gerard.

Hij heeft in Utrecht farmacie gestudeerd (doctoraal 1992). In 1994 de apothekersopleiding afgerond. Vanaf 1994 werkzaam in Altrecht, een algemeen psychiatrisch ziekenhuis in de regio Utrecht. De specialisatie ziekenhuisfarmacie gevolgd in het Diakonessenhuis Utrecht (1996-1999). Aansluitend hierop part-time promotieonderzoek gedaan naar antipsychotica en aansluitend in 2005 gepromoveerd in Utrecht op het proefschrift: "Antipsychotics in Daily Clinical Practice: patterns, choices and consequences". Vanaf 2007 hoofd ziekenhuisapotheek van het Diakonessenhuis Utrecht - Zeist - Doorn.
zie ook: http://www.linkedin.com/in/hugenholtz

Gerhard Willem Karel huwde in1993 met Mr. Monique Isabella Patricia VAN KALKEN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Alexander Daniël Gerhard (1996-)
ii. Christiaan Gabriël Gerhard (1996-)


Tweede generatie
--------------------------------------------------Drs. Johannes Bernardus Theodorus HUGENHOLTZ

2 Drs. Johannes Bernardus Theodorus HUGENHOLTZ. Hij is geboren in Klaaswaal (ZH) op 28 april 1932. Gedoopt in Klaaswaal (ZH) op 7 oktober 1932. gedoopt door zijn vader. Beroep: huisarts. Godsdienst: Nederlands Hervormd, later Gereformeerd. Roepnaam: Hans.

In de jaren 1954-1963 heeft hij geneeskunde gestudeerd in Utrecht. Na zijn afstuderen heeft hij nog een jaar in ziekenhuis "de Lichtenberg" gewerkt, om wat meer praktische ervaring op te doen. Vanaf 1 oktober 1964 tot zijn pensioen in 1999 is hij huisarts in Bunschoten geweest. Na zijn pensioen
verhuisde hij naar Nijkerk.

Johannes Bernardus Theodorus huwde op de leeftijd van 30 jaar in Zeist op 1 mei 1962 met Geertje Janna KUYPER. Zij zijn gescheiden op 27 februari 1985.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1 i. Dr. Gerhard Willem Karel (1964-)
ii. Margreeth Rose (1966-)
iii. Esther (1968-)
iv. Ing. Abraham (1972-)Geertje Janna KUYPER

3 Geertje Janna KUYPER. Zij is geboren in Enschede (OV) op 7 juli 1938. Zij is overleden, op de leeftijd van 56 jaar, in Wezep op 15 november 1994. Zij is begraven in Coelhorst, bij Hoogland (UT). Beroep: verpleegkundige. Godsdienst: Nederlands Hervormd. Roepnaam: Geertje.

Zij heeft de opleiding tot verpleegkundige gevolgd in het Diaconessenhuis te Meppel. Na haar huwelijk heeft ging zij werken in verpleeghuis Livland in Zeist. Toen haar echtgenoot een huisartsenpraktijk in Bunschoten begon, werkte zij als dokterassistente in deze praktijk en werd later wederom verpleegkundige in het ziekenhuis in Baarn.


Derde generatieDs. Gerhard Willem Karel HUGENHOLTZ

4 Ds. Gerhard Willem Karel HUGENHOLTZ. Hij is geboren in Zuid-Beijerland op 25 december 1889. Hij woonde in Utrecht in 1916. Staalstraat 34bis. Hij woonde in Ransdorp in 1929. Hij woonde in Klaaswaal (ZH) in 1932. Hij woonde in Woubrugge in 1946. Hij is overleden, op de leeftijd van 79 jaar, in Zeist op 18 maart 1969. Hij is begraven in Zeist op 22 maart 1969. Beroep: predikant. Opleiding: theologie. Godsdienst: Nederlands Hervormd. Roepnaam: Gerrit.

Hij ging naar het Gereformeerd Gymnasium in Amsterdam en was in huis bij zijn oom en tante Crap Hellingman. In die tijd zei men dat hij voor "Galg en Rad" op zou groeien. Wegens banden met de Katholieke Kerk is hij ook nog twee weken van school gestuurd. Na twee jaar hield hij de school voor gezien en besloot onderwijzer te worden. Op 6 mei 1910 haalde hij zijn onderwijzersakte in Middelburg. Vlak daarop werd hij onderwijzer in Axel. Vanaf 1 januari 1914 tot 30 september 1917 was hij onderwijzer aan de Hervormde school in de Waterstraat die in de beruchte wijk C in Utrecht lag. In Utrecht begon hij zich actief bezig te houden met het sociale werk. Vooral aan de bestrijding van de drankellende had hij zijn handen vol. Na enkele jaren stelde hij zichzelf voor de keuze: of school of het staatsexamen halen gevolgd door een studie áof verder gaan in het sociale werk. Hij koos tenslotte voor de studie, maar bleef zich toch actief inzetten voor het sociale werk. Om zich in zijn levensbehoeften te voorzien had hij daarnaast nog allerlei baantjes; zo was hij vertegenwoordiger voor de geneesmiddelenfabrikant "Glypho". Op 17 augustus 1923 slaagde hij tenslotte voor zijn staatsexamen A. Hierop volgde hij de theologische studie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Zijn proponentsexamen haalde hij op 8 november 1928. Op 19 mei 1929 werd hij als N.H. predikant bevestigd in de gemeenten Ransdorp en Schellingwoude. In Ransdorp heeft hij een keer de brandklok geluid, toen hij vond dat de kerk erg leeg bleef op Zondag. Toen de bewoners gehaast en nieuwsgierig aan kwamen lopen vertelde hij dat zijn preek over vuur ging. Ook de politie was snel ter plaatse.
Op 10 januari 1932 werd hij predikant in de gemeente Klaaswaal, vervolgens was hij vanaf 21 april 1946 predikant in Woubrugge en in Nijkerkerveen vanaf 24 april 1949. Op 1 mei 1955 ging hij met emeritaat. Blijkbaar kon hij niet zonder zijn werk, want vanaf 1955 was hij hulppredikant in Zeist, vanaf 1957 in Driebergen en in Utrecht vanaf 1960 tot 13 september 1966.

Gerhard Willem Karel huwde op de leeftijd van 41 jaar in Bremen (D) op 14 juli 1931 met Rose LEHMKUHL. Getrouwd in de Liebfraeuenkirche door Pastor Reinhard Groscurth.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
2 i. Drs. Johannes Bernardus Theodorus (1932-)
ii. Margreeth (1934-)
iii. Dr. Coenraad Albertus Jacobus (1937-)Rose LEHMKUHL

5 Rose LEHMKUHL. Zij woonde in Aken (D) in 1905. Gedoopt in Bremen (D). in de Liebfraukirche in Bremen door Pastor Reinhard Groscurth. Zij is geboren in Keulen (D) op 14 mei 1905. Zij woonde in Hamburg (D) in 1919. Zij woonde in Bremen (D) in 1921. Kornstrasse 74; hier gewoond tot aan haar huwelijk met haar moeder en broer. Zij is overleden, op de leeftijd van 87 jaar, in Zeist op 27 oktober 1992. Zij is begraven in Zeist. Algemene Begraafplaats aan de Woudenbergseweg. Beroep: Stenotypiste; na haar huwelijk huisvrouw. Godsdienst: Israelitisch, later Nederlands Hervormd.Abraham KUYPER

6 Abraham KUYPER. Hij is geboren in Sint Pancras (NH) op 10 juli 1914. Hij is overleden, op de leeftijd van 79 jaar, in Kampen (OV) op 13 november 1993. In Verpleeghuis. Hij is begraven in Genemuiden. Beroep: chemicus, bedrijfsleider. Godsdienst: Nederlands Hervormd. Roepnaam: Bram.

Abraham huwde op de leeftijd van 23 jaar in Enschede (OV) op 19 augustus 1937 met Geertje GRUTTER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
3 i. Geertje Janna (1938-1994)
ii. Douwe (1940-)
iii. Antonia (1946-)
iv. Agnes Maria (1947-)Geertje GRUTTER

7 Geertje GRUTTER. Zij is geboren in Overdinkel op 31 maart 1914. Zij is overleden, op de leeftijd van 81 jaar, in Zwolle op 4 juli 1995. Zij is begraven in Genemuiden. Godsdienst: Gereformeerd, later Nederlands Hervormd.


Vierde generatie
--------------------------------------------------Ds. Johannes Bernardus Theodorus HUGENHOLTZ

8 Ds. Johannes Bernardus Theodorus HUGENHOLTZ. Hij is geboren in Kampen (OV) op 29 maart 1859. Hij woonde in Boxmeer op 28 november 1877. Student. Hij is overleden, op de leeftijd van 63 jaar, in Axel (ZE) op 17 oktober 1922. Hij is begraven in Axel (ZE). Beroep: predikant. Opleiding: theologie. Godsdienst: Nederlands Hervormd. Roepnaam: Johan.

Hij is geboren in Kampen en vernoemd naar zijn broer die anderhalf jaar voor zijn geboorte verongelukte. Zijn jeugd bracht hij door in Neuenhaus (Duitsland), maar op 15 jarige leeftijd keerde hij terug naar Nederland. Hij ging naar de H.B.S. in Almelo, maar stapte al snel over op het Gymnasium in Zetten. Vervolgens ging hij naar een instituut in Boxtel, waar hij toelatingsexamen voor de Rijksuniversiteit van Utrecht deed. Hier ging hij vanaf 13 februari 1878 Theologie studeren. Vooral de studie in de Hebreeuwse taal trok hem erg aan en ook zijn leraar in die taal had graag gehad dat hij hierin door was gegaan, vanwege zijn grote aanleg voor dit vak. Zijn vader wilde echter dat hij predikant zou worden.
Op 23 juni 1887 trouwde hij in de Nederlands Hervormde kerk in Hilversum met Hermina Ottolina Maria Sophie Geesink (1865-1942), een dochter van Coenraad Albertus Jacobus Geesink en Wilhelmina Dorothea Maria Reuver. Ze was een lieve vrouw die altijd vrolijk was; zelfs toen ze op latere leeftijd ernstige reuma kreeg waardoor ze zwaar gehandicapt door het leven moest gaan.
In 1885 werd hij predikant in Kattendijke en in 1888 ging hij naar Zuid-Beyerland. In 1891 vertrok hij naar Axel, waar hij tot zijn dood predikant zou blijven.
Hij hield vurige preken, waar hij helemaal in op ging. Regelmatig had hij dan ook een zakdoek nodig, omdat zijn voorhoofd altijd helemaal bezweet was. Hij was een markante figuur in de Axelse gemeenschap. Hij was erg driftig en gehaast, sloeg altijd hard met de deuren en kon nooit iets rustig doen. Uit gesprekken met inwoners van Axel kwam vaak naar voren dat men veel ontzag voor hem had. Pas nadat hij de kerk had verlaten werd er na de kerkdienst op Pinksteren kermis gevierd.
Met de katholieken had hij helemaal niets op. Zo sprak hij altijd over christenen en katholieken. Toen er eens een katholieke processie door Axel zou komen, heeft hij voor rot fruit gezorgd. Zijn kinderen moesten dan naar de processie gooien. Deze werden toen beschuldigd en de dominee waste zijn handen in onschuld.
Hij heeft veel boeken geschreven, o.a. over vivisectie, dierenbescherming en de bijbel. Eén van zijn werken is "Het vivisectievraagstuk" uit 1892. Hij vertaalde een voordracht over kuisheid van prof. Graham: "Na Teekening van de naamloze ellende tengevolge van de onkuisheid, de middelen, de methode en de leefwijze worden aangegeven, waarlangs onder gods zege deze verwoestende zonden voorkomen, of in hare vreselijke gevolgen, geheel of ten deele gekeerd kunnen worden". Hij vertaalde ook nog een 1300 pagina's tellend werk over het nieuwe testament, omdat anderen tegen de vertaling van dit belangrijke werk opzagen. Hij was een groot voorvechter voor de vereniging tot bescherming van dieren en oprichter van de anti-vivisectiebond. Ook was hij nog voorzitter van de school met de bijbel in Axel.

werken: * Hoe vivisectie bestreden wordt. Open brief aan
Dr. W. Koster. Antwoord op zijn artikel in "De
Tijdspiegel" van januari 1891. 's Gravenhage, 1891.
* Het vivisectievraagstuk. 1891.

Hij was een groot voorvechter voor de vereniging tot bescherming van dieren en oprichter van de anti-vivisectiebond. Zijn zoon Willem (1902-19069) zou zou later in zijn voetsporen treden als voorvechter voor de rechten van dieren.
Hij heeft vaak geprobeerd om een soort fonds op te richten, dat zijn vrouw zou verzorgen als hij eerder zou komen te overlijden. Haar rheumatische ziekte was de laatste jaren sterk verslechterd. Ze kon zich alleen nog maar in een rolstoel voortbewegen.
Aan het eind van zijn leven had hij regelmatig onenigheid met het kerkbestuur over de leiding van de raad van bestuur en ook de problemen van de Axelse bevolking trokken hem erg aan. Al deze zorgen drukten zwaar op hem. Hij was de laatste tijd heel vaak moe. Tijdens een wandeling werd hij onwel. De dokter adviseerde hem om voorlopig rust te nemen. Het leek er op dat hij vooruitging, totdat hij enkele dagen later plotseling overleed aan een hartziekte. Hij is begraven in Axel. Na het overlijden van zijn echtgenote is ook zij in het graf bijgezet. Dit graf was bij mijn bezoek aan Axel in 1985 nog intact. De pastorie is gesloopt in 1939.

Johannes Bernardus Theodorus huwde op de leeftijd van 28 jaar in Hilversum op 23 juni 1887 met Hermine Otteline Mathilde Marie Sophie GEESINK. in de NH Kerk.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Ds. Johannes Bernardus Theodorus (1888-1973)
4 ii. Ds. Gerhard Willem Karel (1889-1969)
iii. Gemma (1891-1960)
iv. Coenraad Albertus Jacobus (1893-1917)
v. Henricus Stephanus Johannus (1895-1956)
vi. Dr. mr. Willem (1902-1969)Hermine Otteline Mathilde Marie Sophie GEESINK

9 Hermine Otteline Mathilde Marie Sophie GEESINK. Zij is geboren in Amsterdam (NH) op 5 maart 1865. Zij is overleden, op de leeftijd van 77 jaar, in Oegstgeest op 28 november 1942. Zij is begraven in Axel (ZE). Opleiding: HBS. Godsdienst: Nederlands Hervormd. Roepnaam: Mathilde.

Zij is opgegroeid in een liberaal milieu in Amsterdam, maar zou de rest van haar leven slijten als vrouw van een dominee in Zeeuws-Vlaanderen......Carl Friedrich Wilhelm LEHMKUHL

10 Carl Friedrich Wilhelm LEHMKUHL. Hij is geboren in Bremen (D) op 16 april 1874. Gedoopt in Bremen (D) op 14 juni 1874. door Pastor Merkel. Hij is overleden, op de leeftijd van 78 jaar, in Hamburg (D) op 29 september 1952. Beroep: koffiehandelaar. Godsdienst: Luthers.

Voor de Eerste Wereldoorlog was hij koffiehandelaar. Omdat de zaken steeds moeilijker liepen, verbleef hij zelf doordeweeks in Hamburg, terwijl zijn gezin in Keulen woonde. Ieder weekend ging hij vervolgens naar huis. In Hamburg schijnt hij toen een affaire te hebben gehad met een jonge oorlogsweduwe bij wie hij een kamer huurde.
Uiteindelijk wilde zijn vrouw dat het hele gezin naar Hamburg zou verhuizen. Er werd hiertoe een driehoeksverhuizing georganiseerd. Zij vertrokken uit Keulen, en verhuisden naar Hamburg. De mensen uit Hamburg zouden naar een andere plaats gaan. Die uit die andere plaats zouden naar Keulen gaan. Iedereen zou op dezelfde dag verhuizen. Toen ze Hamburg aankwamen, bleken die mensen toch niet verhuisd te zijn en stonden ze met hun spullen op straat. Uiteindelijk zijn ze toen in gaan wonen bij de vriendin van Carl. Het is een understatement dat dit een “ ongemakkelijke situatie” was.

In 1933 vertrok haar nicht Rose Willig naar Brazilië. Haar man Albrecht Leoni was daar toen al. Mijn grootmoeder Rose Hugenholtz-Leeuwarden is toen naar Hamburg afgereisd om afscheid van haar te nemen. Bij toeval zag ze toen haar vader in de verte op straat lopen. Ze herkende hem in eerste instantie omdat hij met een been trok. Ze heeft toen besloten om niet naar hem toe te gaan. Ze heeft haar vader daarna nooit meer gezien. Hij heeft nog wel brieven gestuurd, maar zijn altijd verbrand. Achteraf geeft oma Hugenholtz-Lehmkuhl herhaaldelijk verteld toch wel spijt te hebben gehad, dat ze hem niet meer heeft willen zien.

Carl Friedrich Wilhelm huwde op de leeftijd van 32 jaar in Bremen (D) op 16 april 1906 met Gretchen LEEUWARDEN. Zij woonden in Londen (GB), op 9 september 1903. Marital Status: verheiratet (Married) Family: Household members Residence: Hbg. Ethnicity/Nationality: Bremen Ship Name: Vesta Shipping Line: A. Kirsten, Hamburg Ship Type: Dampfschiff Emigration: Reise Accommodation: ohne Angabe Ship Flag: Deutschland Port of Departure: Hamburg Port of Arrival: London. Zij zijn gescheiden op 4 oktober 1939. Al sinds 1921 uit elkaar.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
5 i. Rose (1905-1992)
ii. Walter (1906-1906)
iii. Johann (1908-1992)Gretchen LEEUWARDEN

11 Gretchen LEEUWARDEN. Zij is geboren in Delmenhorst (D) op 17 november 1877. Zij woonde in Oldenburg (D) op 30 oktober 1894. Zij woonde in Rotterdam op 1 juli 1935. Aankomst in Nederland, samen met zoon Hans. Zij woonde in Klaaswaal (ZH) op 19 juli 1935. Kerkstraat 79; bij haar dochter en schoonzoon Hugenholtz. Zij woonde in Ammerstol op 30 september 1940. bij JBT Hugenholtz (1888-1973), broer van haar schoonzoon. Zij woonde in Amsterdam (NH) ongeveer 1942. Noord Amstellaan 160 III. Zij woonde in Amsterdam (NH) ongeveer 1942. C. Van Der Lindenstraat 25 II. Zij woonde in Klaaswaal (ZH) op 3 juli 1943. Kerkstraat 79. Zij is overleden, op de leeftijd van 74 jaar, in Nijkerkerveen op 4 april 1952. Zij is begraven in Nijkerk. Godsdienst: Israelitisch.

Zij werkte als jong meisje in de winkel van de Textielhandelaar Goldschmidt in Delmenhorst (D).
In Bremen leerde zij haar toekomstige echtgenoot kennen bij een amateur toneelgezelschap. Waarschijnlijk was dit Thalia, omdat hiervan een foto bestaat uit 1897.
Voorafgaand aan haar huwelijk zou ze met Carl naar Engeland zijn gegaan.
Haar huwelijk liep -naar het schijnt- niet erg goed.

In 1934 vertrok Gretchen Lehmkuhl geb. Leeuwarden, nu Grietje genoemd, met haar zoon Hans (1908-1993) van Bremen naar Nederland. Na enkele weken in Rotterdam te hebben doorgebracht, ging ze wonen bij haar dochter en schoonzoon in Klaaswaal. Officieel was ze nog getrouwd met Carl Lehmkuhl. Op zijn aandringen werd de scheiding in oktober 1939 (een maand na de uitbraak van de tweede wereldoorlog) uitgesproken. Daarmee was Gretchen een van de belangrijkste voorwaarden om als jood niet gedeporteerd te worden verdwenen: een “privilegierten Mischehe“. Zij verloor haar “Schutzstatus“, die ze alleen nog had kunnen behouden, als ze de zorg had over haar niet-joodse kinderen had gehad. Haar kinderen waren echter al volwassen.
Op 10 januari 1941 trad in Nederland de verordening 6/41 „betreffend die meldingsplicht voor personen van Joodse of gedeeltelijk Joodse afkomst in werking. Alle betrokkenen moesten formulieren invullen over hun afkomst. Die Beteiligung erwies sich als nahezu vollständig, zudem galt das zentrale niederländische Bevölkerungsregister als außerordentlich effektiv und wurde bei der Judenverfolgung intensiv genutzt. Entsprechend den Bestimmungen in Deutschland wurden die gemeldeten Personen eingeteilt in:
• „Volljuden J4“ bzw. „J3“ mit 4 oder 3 jüdischen Großeltern, • „Halbjuden J2“, mit zwei jüdischen Großeltern, die Mitglied der jüdischen Gemeinde und/oder mit einem jüdischen Ehepartner verheiratet waren, • „qualifizierte Halbjuden G I“ („Gemischte 1. Grades), die weder Mitglied der jüdischen Gemeinde noch mit einem jüdischen Ehepartner verheiratet waren, • „Vierteljuden G II“ („Gemischte 2. Grades).
Alle Personen der Kategorien J4 bis J2 waren für die Deportation vorgesehen.

Auch Grietje Lehmkuhl füllte einen Meldebogen aus und gab dabei mindestens drei jüdische Großeltern an, die Eltern ihres Vaters und Levi Wulf Polack. Das führte dazu, dass sie als „Volljüdin“ galt. Als am 29. April 1942 in den Niederlanden der „Judenstern“ eingeführt wurde, musste auch sie ihn tragen. Ihre Kinder galten als „qualifizierte Halbjuden G I“.
Mitte 1942 begann die Konzentration der holländischen Juden in Amsterdam und ihre Deportation zum „Arbeitseinsatz im Osten“, vor allem über das „Judendurchgangslager“ Westerbork. Am 30. September 1942 musste auch Grietje Lehmkuhl ihren Wohnort und ihre Angehörigen verlassen und nach Amsterdam umziehen. Schon vorher hatte sie allerdings begonnen, aus Deutschland Personenstandsurkunden zur genaueren Klärung ihrer Abstammung anzufordern. Ebenso wie ca. 4% der in den Niederlanden registrierten Juden hatte sie das Ziel, einen Antrag auf Berichtigung ihrer Einstufung zu stellen. Wenn es ihr gelang, durch Vorlage entsprechender Dokumente auszuschließen, dass Levi Wulf Polack der leibliche Vater ihrer vorehelich geborenen Mutter Rosette war, so konnte sie hoffen, den Hals aus der Schlinge zu ziehen.
Dazu bestand in den Niederlanden eine weitaus größere Chance als im Reich: Zum einen mussten hier im Zweifelsfall die Behörden und nicht der Antragsteller selbst den Beweis für die Abstammung liefern. Zum zweiten nutzte der Jurist Hans Georg Calmeyer als Leiter der für die Klärung „rassischer“ Zweifelsfälle in den Niederlanden zuständigen Dienststelle seinen relativ großen Handlungsspielraum im Sinne der Betroffenen, legte die bestehenden Vorschriften eigenwillig aus und ließ es bei Wahrung eines Anscheins von NS-„Legalität“ zu, dass in seiner Dienststelle mit fadenscheinigen Begründungen und gefälschten Dokumenten zuvor als „Volljuden“ registrierte Menschen in „Halb-„ oder „Vierteljuden“ umgestuft wurden.
Der aus Osnabrück stammende Calmeyer (1903-1972), heute als „Schindler aus Osnabrück“ bezeichnet und in Israel als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt, hat dadurch 1941-1945 in den besetzten Niederlanden geholfen, mehr als 3500 Menschen vor dem Tod zu bewahren. Bei dem unter seiner Schirmherrschaft durch Bestechung und Betrug betriebenen „Abstammungsschwindel“, ging es besonders darum, aus ehelichen Kindern jüdischer Ehen außereheliche Kinder zu machen, die durch einen angeblichen „Seitensprung“ der Mutter mit einem „arischen“ Partner entstanden waren. Die relativ große Zahl dieser Fälle erregte natürlich auf die Dauer das Misstrauen der SS, und nur der alliierte Vormarsch verhinderte es, dass die SS im Sommer 1944 Calmeyers subversiver Tätigkeit ein Ende setzte und alle bearbeiteten Fälle wieder aufrollte.71
Ende 1941 sind in den Unterlagen des Staatsarchivs und den erhaltenen Familienpapieren erste Kontakte Grietje Lehmkuhls mit deutschen Stellen zur Beschaffung von Urkunden nachzuweisen, so mit den Standesämtern in Bremen und Delmenhorst sowie schließlich mit dem Pfarramt in Ganderkesee. Dort tauchten erstmals authentische Daten über den Geburtsort und die Mutter Rosette Polacks auf. Unter den Nachkommen kursierte dazu eine Fehlinformation, deren ursprüngliche Quelle bisher nicht zu finden ist: Wie frühere Schreiben von Verwandten an das Landesrabbinat zeigen, bestand damals in der Familie – und besteht z. T. noch heute – die Annahme, Grietjes Mutter Rosette sei nicht 1846 in der Gemeinde Ganderkesee als Rosette Christine Pape zur Welt gekommen bzw. getauft worden, sondern als Rosette Pola(c)k in Westerstede geboren worden (und damit als Jüdin).72
In den Familienunterlagen ist der obere Teil eines Auszugs aus dem Geburts- und Taufregister der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ganderkesee erhalten geblieben, in dem die Mutter als Rosette Christine Pape, geb. am 3. November 1846 und getauft am 17. Mai 1850 eingetragen ist. Unter der Rubrik „Vater“ findet sich die Angabe „unehelich“. Auffälligerweise fehlt die untere Hälfte des Formulars mit der hier entscheidenden Rubrik „sonstige für die Abstammung wichtige Angaben“. Dort sollen „Angaben über den Erzeuger eines unehelichen Kindes, Paten, die als Verwandte des Täuflings erkennbar sind, usw.“ eingetragen werden und könnten also die bereits wiedergegebenen Bemerkungen aus dem Kirchenbuch über das „Herumvagabondieren“ der Mutter mit einem Juden gestanden haben. Andererseits mag der Pfarrer aus Ganderkesee diese Bemerkung auch absichtlich weggelassen haben. Auf dem Formular heißt es zur Ausfüllung: „Alle für die Abstammung wichtigen Angaben, die in dem vorbezeichneten Eintrag enthalten sind, müssen wiedergegeben werden; auf andere Einträge darf jedoch zur Ausfüllung nicht zurückgegriffen werden.“ Ganz unten fehlen Datum und Unterschrift für die Ausstellung des Auszuges. Es ist wohl kaum möglich, dass der Kirchenbuchauszug den Behörden in Holland ohne die untere Hälfte vorgelegt wurde. Dass diese abgeschnitten wurde, passt aber zu der Darstellung von Familienangehörigen, dass die Abstammungsunterlagen manipuliert worden seien und man den Bearbeiter bestochen habe. Unabhängig davon: Hilfreich für die Argumentation, als leiblicher Vater Rosette Polacks sei im Zweifelsfall ein „Arier“ anzunehmen, mag gewesen sein, dass sie bei ihrer Taufe als „Rosette Christine“, genauso wie ihr Bruder einen betont christlichen Namen erhalten hatte und sie hier nur unter dem mütterlichen Familiennamen „Pape“ erscheint.
Am 15. Dezember 1942 stellte Grietje Lehmkuhl ihren ersten Berichtigungsantrag an die „Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters“, im Februar 1943 wiederholte sie ihn. Mit Datum vom 30. Juni 1943 kam die befreiende Nachricht, sie sei nunmehr als G 1-Mischling mit zwei jüdischen Großeltern eingestuft worden. Sie konnte zurück nach Klaaswaal ziehen, wo sie einen Personalausweis ohne eingedrucktes „J“ erhielt. Für ihren Sohn Johann hatte die sich daraus für ihn ergebende Rückstufung zum „Vierteljuden“ die absurde Folge, dass er bald nach seiner Hochzeit im März 1944 zur Wehrmacht eingezogen wurde.73

71 Vgl. u. a. Joachim Castan / Thomas F. Schneider (Hg.), Hans Calmeyer und die Judenrettung in den Niederlanden (Schr. d. Erich Maria Remarque-Archivs 17), Göttingen 2003 (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums Osnabrück); Middelberg (wie Anm. 19); Peter Niebaum, Ein Gerechter unter den Völkern. Hans Calmeyer in seiner Zeit (1903-1972), hg. v. Rolf Düserberg, Siegfried Hummel u. Tilman Westphalen, Osnabrück 2001.

72 So1937und auch noch1943;vgl.Anm.

73. Ich habe dazu das jüdische und das christliche Kirchenbuch von Westerstede geprüft und dort keinen irgendwie weiterführenden Hinweis gefunden. Die Niederlassung von Juden mit dem Namen Polak begann in Westerstede erst viel später! Vgl. Werner Vahlenkamp, Die Geschichte der Westersteder Juden, Westerstede 1988.

73 Nichteindeutigzuklärenwarbisher,ob die Nachfragen,die M.Noach1942/43aus Amsterdam an das Staatsarchiv richtete und die Nachforschungen, die Heinrich Bachmann, cand. jur. aus Köln, 1943 persönlich im Staatsarchiv vornahm, für Grietje Lehmkuhl oder andere Familienmitglieder erfolgten. In beiden Fällen ging es jedenfalls um Nachkommen von Rosette Polack.1

12 Pieter KUYPER. Hij is geboren in Alkmaar (NH) op 25 mei 1882. Hij is overleden, op de leeftijd van 60 jaar, in Enschede (OV) op 23 januari 1943. Beroep: bleker, tuinder.

Onderstaand verhaal is verteld door zijn zoon Abraham KUIJPER, (1914-1993). Genemuiden, 21 Maart 1985.

's Avonds in het half donker zaten oom Piet en ik bij mijn vader op de bank en moest hij ons over vroeger vertellen, wij waren toen 5 en 6 jaar oud (1920!). Omstreeks 1906 (moet zijn 1909) waren in Europa slechte tijden en mijn vader met zijn eerste vrouw en hun zoon Jaap (Jacob), besloten zich aan te sluiten bij een groep bestaande uit 400 Duitsers en 400 Hollanders, om naar Zuid-Amerika te gaan en om aldaar een nieuw leven te beginnen. Dit op uitnodiging van de regering in Brazilië; voor blokhutten zou worden gezorgd.

Het hele stel op een boot, en na 2 maanden kwamen ze aan in Rio de Janeiro, vandaar gingen vanuit Sao Paulo 2 dagen met een trein de binnenlanden in en toen verder met ossenwagens, nogmaals 2 of 3 dagen en eindelijk waren ze in hun nieuwe vaderland. Op de woeste bodem kregen ze een blokhut (per gezin) welke 2 à 3 kilometer uit elkaar lagen. Grote velden moesten bouwrijp gemaakt worden, dit gebeurde door de zaak in brand te steken, er stonden soms bomen op, zo vertelde mijn vader, die je met 5 man niet omspannen kon. Een paar heeft hij er door inlanders laten omhakken in ruil voor een paar blauwe broeken. Op vaders land stonden ook nog een paar hutten van inlanders, vader heeft gezegd, laat ze maar rustig staan, ik heb er geen last van. Als hij gezegd had, weg met die rommel, dan was het op één of andere manier slecht met hem afgelopen.

Het land was prima en alles wilde er groeien, zelf hadden ze uit Nederland veel zaad en pootgoed meegenomen. Maar………. ze zaten te ver van de bewoonde wereld af, om hun producten rendabel te kunnen verkopen, dit was dus de eerste misrekening. Door het water soms ongekookt te drinken brak er een tyfus epidemie uit en elke week stierven er mensen en vader had elke week wel een begrafenis. Ook mijn broer Jaap ontkwam niet aan die ziekte; toen kwam er een inlander voorbij die mijn vader beduidde; "die jongen gaat dood". Maar als hij Jaap meenam was er misschien nog een kansje. Vader Pieter Kuijper gaf zijn zoon Jaap mee, en na 6 weken kreeg hij Jaap terug, zo mager als een konijn, maar wel gezond; ook kreeg hij palmblad met een wit poeder, dat Jaap iedere dag moest innemen. Op een zekere dag ging hij zijn buren bezoeken en wat trof hij daar aan, het was meer als erg! De man was overleden en de twee kinderen die ze hadden ook. De vrouw liep radeloos door het huis over dit verlies. Vader heeft de man en de kinderen begraven en de vrouw meegenomen naar zijn blokhut. Nu was voor hem de maat vol en hij besloot weer naar Nederland terug te gaan.

Met zijn eerste vrouw, Jaap, en zijn buurvrouw ging hij op weg. Eerst naar de trein, veel geld hadden ze niet meer voor de treinreis en om geld te besparen is mijn broer Jaap toen onder de rokken van zijn moeder gekropen. En zo zijn ze dus in Rio de Janeiro aangekomen. Ze gingen naar de Consul van België, een Hollandse Consul was daar niet. Deze man kon, of wilde mijn vader geen geld geven, maar vader mocht wel als tuinman komen werken. Vader heeft toen een kamer gehuurd, maar moest wel elke dag betalen en daarom ging hij iedere avond bij de Consul zijn geld halen; die vond dit helemaal niet leuk. Op een zekere dag las hij op een schrijfbord, dat een schip de "Hollandia" de volgende dag zou aankomen en 2 dagen in Rio de Janeiro zou blijven,

Mijn vader, de 2 vrouwen en Jaap, naar de haven. Mijn vader met de kapitein gepraat en gepraat, maar dat hij hem niet mee kon nemen als hij niet betalen kon. Vader echter, liet zich niet afschepen en bleef bij op de kade staan. Inmiddels hadden de mensen op het schip dit alles wel gezien en vroegen de kapitein wat er aan de hand was met die man, die 2 vrouwen en dat kind op de kade, Toen de kapitein alles had verteld boden ze aan de overtocht voor de vrouwen en de jongen te betalen, dan konden de vrouwen hun helpen en op hun kinderen passen. Maar de kapitein moest dan mijn vader voor zijn rekening nemen bijvoorbeeld als hulp voor de kok. Dit is toen gebeurd en zo kwamen ze tóch nog in Nederland. In Nederland moest het schip voor een grote reparatie 2 maanden in een dok en vader kreeg een baan als oppasser en verdiende toen weer wat. Toen hij op een zekere dag in Alkmaar een tante tegen kwam (een zekere tante Neel) schrok dat mens zich halfdood en stamelde: "Piet ben je nú al rijk?".

Dit is het verhaal van mijn vader Pieter Kuijper ons in onze jeugd door hem verteld.

Genemuiden, 21 Maart 1985. w.g. A. Kuijper.

Pieter huwde op de leeftijd van 31 jaar in Sint Pancras (NH) op 11 september 1913 met Geertje PEETOOM. Aktenummer: 12.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
6 i. Abraham (1914-1993)
ii. Pieter (1915-1983)

13 Geertje PEETOOM. Zij is geboren in Haarlemmermeer op 3 februari 1886. Zij is overleden, op de leeftijd van 69 jaar, in Enschede (OV) op 2 september 1955. Beroep: verpleegkundige.

14 Douwe GRUTTER. Hij is geboren in Ambt Hardenberg (OV) op 11 april 1881. Hij is overleden, op de leeftijd van 55 jaar, in Enschede (OV) op 18 maart 1937. Beroep: textielarbeider. Godsdienst: Gereformeerd.

Douwe huwde met Janna KOOI.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
7 i. Geertje (1914-1995)
ii. Harm (1916-1996)Janna KOOI

15 Janna KOOI. Zij is geboren in Hardenberg op 9 november 1888. Zij is overleden, op de leeftijd van 81 jaar, in Enschede (OV) op 27 februari 1970. Godsdienst: Gereformeerd.


Vijfde generatie
--------------------------------------------------Ds. Gerhard Willem Karel HUGENHOLTZ

16 Ds. Gerhard Willem Karel HUGENHOLTZ. Hij is geboren in Veldhausen (D) op 29 augustus 1826. Gedoopt in Veldhausen (D) op 6 september 1826. Hij is overleden, op de leeftijd van 66 jaar, in Utrecht op 15 juli 1893. Beroep: predikant, koopman.

Hij studeerde eerst theologie in Utrecht, maar hij weigerde zijn proponentsfomulier te tekenen vanwege de sterke moderne richting in de N.H. Kerk. Vervolgens ging hij naar de Theologische Hogeschool in Kampen. Zijn theologische studie in Kampen verliep vlot. In juni 1858 legde hij het literarisch examen af en precies een jaar later meldde hij zich aan voor het kandidaatsexamen. Tot de bediening des Woords werd hij echter niet toegelaten. Curatoren en docenten achtten hem onbekwaam, gelet op de "weinige uitgebreidheid in kennis en gebrek aan genoegzame vastheid in hetgeen bij het examen geopenbaard is". De afgekeurde kandidaat bleek echter niet voor één gat te vangen en hij wendde zich prompt tot de classis Overijssel van de kruisgemeenten. Deze wees hem echter op haar vergadering van 26 juli 1859 ook af en achtte de examinandus "geheel ongeschikt, uit hoofde dat hem alle geestelijkheid ontbreekt." Hij gaf het echter nog niet op. In Deventer kwam hij in aanraking met kruisdominee ds. Cornelis van den Oever, die in 1858 na een conflict een min of meer geïsoleerde positie innam. Aan hem gaf hij te kennen ontevreden te zijn over de predikanten Plug en Klinkert, tegenstanders van Van den Oever. Deze mededeling was uiteraard koren op de molen van Van den Oever. De broeders werden het eens, de familie Hugenholtz verhuisde naar Rotterdam, waar Hugenholtz ging assisteren in Van den Oevers gemeente. Op 11 april 1860 werd hij zelfs toegelaten tot de evangeliebediening en dat nog wel tegelijk met zijn zwager Herman Cramer, die na een opleiding tot evangelist te Barmen was vastgelopen wegens de liquidatie van de Vereniging voor inwendige zending, die door A. Capadose werd geleid. De beide zwagers werden met name geëxamineerd in de kerkelijke geschiedenis alsmede in de stellige en de weerleggende godgeleerdheid.
In oktober 1860 wendde Van den Oever en Hugenholtz zich samen tot de minister van eredienst met het verzoek om als kerkgenootschap erkend te worden onder de naam van oud-gereformeerden: voor Hugenholtz een bekende klank. Het verzoek werd afgewezen. Bij zijn ambtswerk kreeg Van den Oever nog een bijzondere taak. Sinds de zomer van 1860 woonde de familie in Rotterdam bij de gewezen zilversmid Abraham Verheij (1821-1913), afkomstig uit Schoonhoven. Deze kreeg lessen van Hugenholtz en die sloegen dusdanig aan dat hij, reeds na ongeveer zeven weken onderricht, regelmatig uit preken ging. Maar het bleef niet goed gaan, want Van den Oever raakte met zijn collega in onmin en zo scheidden hun wegen. Voor Hugenholtz was er echter vlakbij een passend alternatief.. Sinds 1858 kwamen bezwaarde kruisgezinden, min of meer aangevoerd door H. Mondeloo, in een aparte kring samen. Daarbij voegde zich in oktober 1861 de kerkmeester J.O. Lindeman, een borstelfabrikant, die voor de groep een kerkje liet bouwen aan de Goudseweg. Daar trad ds. Hugenholtz korte tijd op. Toen in het begin van 1862 ook Lindeman met Hugenholtz ruzie kreeg, werd de relatie verbroken en verliet de familie Hugenholtz de Maasstad. Vervolgens diende hij nog als voorganger een vrije kring in Hazerswoude en aansluitend een wankele kruisgezinde groepering in Hellevoetsluis, waarna de familie naar Haarlem zou zijn vertrokken. In 1865 verbleef de familie weer in het vertrouwde Bentheim, waar op 31 oktober een tweede kind werd geboren. Uiteindelijk werd hij handelsreiziger, maar hij preekte wel 's zondags en in de week door heel Nederland. Vooral in de Christelijk Gereformeerde kerk preekte hij veel. Hij werd door zijn vrienden "de dominee" genoemd. Hij moet erg goed zijn geweest in het spreken en dichten in het Latijn.

Gerhard Willem Karel huwde op de leeftijd van 22 jaar in Neuenhaus (D) op 20 maart 1849 met Euphemia Gerhardina Henriëtta CRAMER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Johannes Bernhardus Theodorus (1849-1857)
8 ii. Ds. Johannes Bernardus Theodorus (1859-1922)
iii. Helena Aleida Hendrika (1865-1942)Euphemia Gerhardina Henriëtta CRAMER

17 Euphemia Gerhardina Henriëtta CRAMER. Zij is geboren in Ootmarsum op 19 januari 1829. Zij is overleden, op de leeftijd van 75 jaar, in Amsterdam (NH) op 2 januari 1905. Zij is begraven in Utrecht.Coenraad Albertus Jacobus GEESINK

18 Coenraad Albertus Jacobus GEESINK. Hij is geboren in Weesp op 14 juni 1828. Hij is overleden, op de leeftijd van 55 jaar, in Hilversum op 25 oktober 1883. Hij is begraven in Hilversum. Beroep: industieel, zeepzieder, drukker. Opleiding: HBS. Roepnaam: Co. Beroep: zeepzieder, drukker.

Hij wilde eigenlijk wetenschapper worden, en had vooral interesse in scheikunde. Zijn aanstaande schoonvader vond dat iets moest gaan doen waarmee hij een gezin kon onderhouden. Hij werd directeur van zeepziederij De Keizerskroon aan de Brouwersgracht 114-118 in Amsterdam en behoorde tot de vooruitstrevenden uit burgerlijke kring, die de omstandigheden waaronder 'het volk' leefde, wilden verbeteren. Hij was met de hoogleraren T.M.C. Asser en J. Vissering en de econoom N.G. Pierson een van de sprekers op de op 3 maart 1866 door het bestuur van het Paleis voor Volksvlijt belegde openbare vergadering over het onderwerp 'Hoe moeten de arbeiders-vereenigingen hier te lande worden ingerigt en tot stand gebracht?' Sprekend over de Franse arbeidersverenigingen bracht hij volgens het Algemeen Handelsblad hulde aan 'het groote beginsel dat arbeidersvereenigingen moeten worden opgerigt door arbeiders, waarbij anderen door raad en voorlichting bijstand verleenen'. Een commissie, waartoe Geesink behoorde, bereidde een vervolgvergadering voor. Deze werd gehouden op 7 april 1866 en, evenals de eerste, bijgewoond door vertegenwoordigers van de vrijdenkersvereniging De Dageraad. Een jaar later begeleidde Geesink samen met de Amsterdamse architect I. Gosschalk een groep van 22 werklieden naar de internationale tentoonstelling in Parijs. Het initiatief tot de reis was van hem uitgegaan en naar mag worden aangenomen nam hij ook de kosten voor zijn rekening. In zijn verslag van het bezoek aan Parijs ging hij uitvoerig in op de coöperatieve beweging in Frankrijk. Deze verdiende volgens hem navolging in Nederland.
In 1868 stelde Geesink de Amsterdamsche Werkmansbond financieel in staat een eigen gebouw te verwerven, nadat hij in maart het maandblad Bijdragen voor Arbeid en Kunst had gelanceerd. Hij stelde zijn blad open voor de arbeidersverenigingen en nodigde P. Werthweijn, de voorzitter van de Algemeene Nederlandsche Typografenbond (ANTB), uit redacteur te worden. Het bedrijf dat in Geesinks zeepziederij was ondergebracht, heette een produktie-vereniging te zijn, maar was in werkelijkheid een commanditaire vennootschap met Geesink als financier. De ANTB participeerde voor f500. H. Regenboog, de tweede secretaris van de ANTB en oudste zoon van de voorzitter van Voorzorg en Genoegen, leidde het bedrijf, dat in de eerste plaats was gesticht om typografen, die vanwege hun lidmaatschap van de ANTB waren ontslagen, aan werk te helpen. Ook Werthweijn vond op deze wijze een betrekking. De relaties tussen Geesink en de ANTB werden nog nauwer toen deze zich bij de ANTB aansloot en in oktober 1868 eerste secretaris van de bond werd. Mede onder zijn invloed ging de ANTB begin 1869 een radicalere koers varen. Na zich op de hoogte te hebben gesteld van het in de Brusselse drukkerijen toegepaste loonstelsel, ontwierp hij een nieuw loontarief voor zetters en drukkers. Dit 'Ontwerptarief voor zetloon in Nederland' werd voorgelegd aan de patroons, die aanvankelijk welwillend reageerden, maar het voorstel uiteindelijk toch afwezen. De typografen antwoordden met een staking die, doordat zich voldoende werkwilligen aanmeldden, maar korte tijd kon worden volgehouden. De Amsterdamse politie die de gebeurtenissen nauwlettend volgde, meende dat Geesink bij deze staking, en ook bij die van de scheepstimmerlieden enkele maanden tevoren, een belangrijke rol speelde. Toch mag worden betwijfeld of Geesink het met de staking van de typografen eens was. Het besluit daartoe was namelijk overhaast en zonder overleg met het hoofdbestuur van de ANTB genomen. Of had Geesink, bevlogen en emotioneel als hij soms kon zijn, zich aan de kant van de stakers geschaard zonder zijn medebestuurders te raadplegen? Hoe dit zij, na de staking bekoelden de betrekkingen tussen Geesink en de bond zodanig dat hij besloot het secretariaat van de ANTB neer te leggen en zijn lidmaatschap te beëindigen. Ook wat de drukkerij betreft werden de banden verbroken met als resultaat dat Geesink - inmiddels opgehouden met de fabricage van zeep - het bij de drukkerij nu alleen voor het zeggen had. Hij bracht het bedrijf onder in de naamloze vennootschap Boekdrukkers-Vereeniging, waarvan hij directeur werd. Geesink en zijn krant stonden aanvankelijk welwillend tegenover de Internationale, maar de toon van het Dagblad werd allengs kritischer. Geesink meende onder andere dat de Internationale ten onrechte alleen werklieden als lid toeliet en hoofdarbeiders uitsloot.
Tevens was hij betrokken bij de vorming van het Comité ter bespreking der Sociale Quaestie. Hij leidde de Amsterdamse afvaardiging naar de oprichtingsbijeenkomst op 30 oktober 1870 te Utrecht en gaf ten behoeve van het Comité het weekblad Nederland uit. Hij was ook een van de oprichters van de Vereeniging 'Het Algemeen Stemrecht'. Deze organisatie bestond maar korte tijd. In haar plaats kwam in 1871 de Democratische Vereeniging, waarvan Geesink bestuurslid werd. In 1872 bepleitte deze vereniging in een petitionnement aan de koning invoering van het algemeen kiesrecht. Zelf meende Geesink dat alleen zij die getoond hadden maatschappelijke belangstelling te hebben, voor het kiesrecht in aanmerking dienden te komen. Het welvaartscriterium bij het verlenen van kiesrecht verwierp hij. In 1871 zag hij zich vanwege de slechte financiële resultaten genoodzaakt de verschijningsfrequentie van zijn krant terug te brengen tot tweemaal per week. Hij veranderde de naam in Algemeen Volksblad voor Nederland en voegde deze na nog enkele naamswijzigingen in 1878 samen met het weekblad Nederland tot Nederland. Algemeen Volksblad, dat eenmaal per week uitkwam. In 1874 had hij het Tijdschrift voor Decoratieve Kunst en Volksvlijt uitgebracht, maar dit sloeg niet aan. Mede omdat hij drukwerk voor ideële doeleinden vaak kosteloos vervaardigde, leverde zijn drukkerij voortdurend verlies op. In 1880 was het bedrijfskapitaal van zijn vennootschap zodanig geslonken dat op de aandelen zeventig procent moest worden afgeschreven. Ongetwijfeld zullen de slechte financiële uitkomsten van zijn projecten een rol hebben gespeeld bij het begin jaren tachtig genomen besluit zijn zakelijke en ideële activiteiten te beëindigen. Maar een belangrijk motief zal ook de houding zijn geweest, die de radicalen in de arbeidersbeweging tegenover hem aannamen. Sommigen lieten blijken te twijfelen aan zijn goede bedoelingen. E.Ph.H. van der Ven, alias Jac. Rademacher, bij voorbeeld noemde hem in De Tolk van den Vooruitgang 'een politieke tinnegieter' en schreef dat hij zijn krant had gesticht om 'de liberale behoudsmannetjes' een genoegen te doen. Teleurgesteld verhuisde Geesink naar Hilversum, waar hij korte tijd later overleed.

Coenraad Albertus Jacobus huwde op de leeftijd van 25 jaar in Kortenhoef op 7 juli 1853 met Wilhelmina Dorothea Maria REUVER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Prof. dr. Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus (1854-1929)
ii. Gerhard (1856-1857)
iii. Catharina Maria Anna Charlotte Henriëtta (1857-1935)
iv. Henri (1859-1863)
v. Wilhelmina Dorethea Albertine Jacoba (1862-1865)
vi. Mr. Coenraad Gerhard Herman Hendrik Willem (1863-1917)
9 vii. Hermine Otteline Mathilde Marie Sophie (1865-1942)Wilhelmina Dorothea Maria REUVER

19 Wilhelmina Dorothea Maria REUVER. Zij is geboren in Amsterdam (NH) op 7 februari 1824. Zij is overleden, op de leeftijd van 93 jaar, in Amsterdam (NH) op 17 februari 1917. Zij is begraven in Hilversum. Godsdienst: Hersteld Evangelisch Luthers. Roepnaam: Mina.

20 Johann LEHMKUHL. Hij is geboren in Oetzen, Tegenwoordig Ahsen-Oetzen, Gemeente Thedinghausen (D) op 20 juni 1847. Hij is overleden, op de leeftijd van 68 jaar, in Bremen (D) op 1 juni 1916. Hij woonde in Bremen (D) op 1 juni 1916. Werderstr. 22, Bremen. Hij is begraven in Bremen (D) op 6 juni 1916. Friedhof: Walle, Grabstelle: S 244, Klasse: 5. Beroep: detaillist.

Johann huwde met Margaretha Elisabeth ERDBRINK.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
10 i. Carl Friedrich Wilhelm (1874-1952)
ii. Wilhelm Friedrich (1876-1959)

21 Margaretha Elisabeth ERDBRINK. Zij is geboren in Bremen (D) op 13 oktober 1842. Gedoopt in Bremen (D) op 18 december 1842. gedoopt door ds. KnippenbergPastor primarus am Dom zu Bremen. Zij woonde in Bremen (D) in 1877. Werderstr. 6. Zij is overleden, op de leeftijd van 34 jaar, in Bremen (D) op 18 maart 1877. Zij is begraven in Bremen (D) op 20 maart 1877. Friedhof “Walle” Stelle-244 Classe-3 beigelegt (Im Freien Meer 32, 28219 Bremen).

22 Levi Nathan LEEUWARDEN. Hij is geboren in Winschoten op 26 april 1843. Hij woonde in Bookhorn (D) ongeveer 1865. Hij woonde in Bremen (D) in 1898. Neuenstrasse 17, volgens adresboek. Hij woonde in Bremen (D) in 1904. Händler, Korffsdeich 1b, volgens adresboek. Hij is begraven in Delmenhorst (D) in 1904. Jüdischer Friedhof Delmenhorst. Hij is overleden, op de leeftijd van 60 jaar, in Oldenburg (D) op 23 april 1904. Beroep: eigenaar modezaak in Delmenhorst. Godsdienst: Israelitisch.

Levi Nathan Leeuwarden is omstreeks de jaarwisseling van 1865/66 verhuist naar Bookhorn, hoogstwaarschijnlijk al met hulp van zijn toekomstige schoonvader Levi Wulf Polack. Hij woonde daar aanvankelijk „auf Heimatschein“, dus als burger van de gemeente Winschoten. Bij de aangifte van hun eerste kind “geb. Pollak oder nach der Mutter geb. Pape“. Bij de rabbijn in September 1866 gaf hij aan al met haar getrouwd te zijn, mogelijkerwijs door een burgerlijk huwelijk in Delmenhorst (net als zijn schoonouders).1

Levi Nathan huwde met Rosette POLACK. Zij woonden in Delmenhorst (D), in 1867.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Nathan Levy (1866-1930)
ii. Hendel (1868-1870)
iii. Röschen (1870-1935)
iv. Lea (Lenchen) (1872-)
v. Clara (1874-)
vi. Willy (Wolf) (1876-~1952)
11 vii. Gretchen (1877-1952)
viii. Mathilde (1881-~1942)
ix. Henny (~1883-~1942)

23 Rosette POLACK. Zij is geboren in Urneburg? (D) op 17 november 1846. Zij is overleden, op de leeftijd van 53 jaar, op 17 januari 1900. Zij is begraven in Delmenhorst (D) in 1900. Jüdischer Friedhof Delmenhorst. Godsdienst: Israelitisch.

Naar ik gehoord heb van mijn Tante Margreeth Hugenholtz (geb. 1934) zou zij TBC hebben gehad. Ze hadden echter niet voldoende geld voor een behandeling. Toen haar dochter Gretchen (1877-1952) een flinke prijs won in de loterij, konden ze dit gebruiken voor de behandeling van haar moeder. Toch heeft ook dit geld haar niet kunnen redden: ze overleed uiteindelijk toch aan TBC.

Zij is geboren als Rosette Christine Pape. Na de overgang van haar moeder naar het Joodse geloof heette zij Rosette Polack.1

24 Jacob KUYPER. Hij is geboren in Alkmaar (NH) op 27 december 1830. Hij is overleden, op de leeftijd van 68 jaar, in Alkmaar (NH) op 28 september 1899. Beroep: kastenmaker.

Jacob huwde op de leeftijd van 43 jaar in Alkmaar (NH) op 10 mei 1874 met Aaltje KEUR.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
12 i. Pieter (1882-1943)

25 Aaltje KEUR. Zij is geboren in Blokzijl (OV) op 15 februari 1852. Zij is overleden, op de leeftijd van 73 jaar, in Alkmaar (NH) op 22 februari 1925.Abraham PEETOOM

26 Abraham PEETOOM. Hij is geboren in Zijpe (NH) op 10 november 1859. Hij is overleden, op de leeftijd van 76 jaar, in Amsterdam (NH) op 2 december 1935. Beroep: trambestuurder.

Abraham huwde op de leeftijd van 24 jaar in Haarlemmermeer op 30 juli 1884 met Klasina SCHEURWATER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Klaas (1885-1945)
13 ii. Geertje (1886-1955)
iii. Maria Hendrika (1888-1967)
iv. Jacob (1891-1977)
v. Cornelia (1893-~1977)
vi. Hendrik (1897-)
vii. Pietje (1899-)

27 Klasina SCHEURWATER. Zij is geboren in Haarlemmermeer op 13 september 1856. Zij is overleden, op de leeftijd van 85 jaar, in Amsterdam (NH) op 7 augustus 1942.

28 Harm GRUTTER. Hij is geboren in Avereest op 22 november 1858. Hij is overleden, op de leeftijd van 76 jaar, in Losser op 1 november 1935. Beroep: arbeider/landbouwer.

Harm huwde op de leeftijd van 18 jaar in Ambt Hardenberg (OV) op 4 oktober 1877 met Maria KUIPERS.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
14 i. Douwe (1881-1937)
ii. Berend (1885-)

29 Maria KUIPERS. Zij is geboren in Ambt Ommen op 16 september 1852. Zij is overleden, op de leeftijd van 79 jaar, in Losser op 12 oktober 1931. Beroep: arbeidster/landbouwster.

30 Evert KOOI. Hij is geboren in Kerkenveld, bij Zuidwolde op 7 augustus 1858. Kerkenveld is een veenkolonie uit de negentiende eeuw. Beroep: arbeider.

Evert huwde op de leeftijd van 27 jaar in Ambt Hardenberg (OV) op 5 maart 1886 met Grietje NIEUWENHUIS.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
15 i. Janna (1888-1970)

31 Grietje NIEUWENHUIS. Zij is geboren in Hoogeveen op 24 juli 1852. Zij is overleden, op de leeftijd van 82 jaar, in Enschede (OV) op 15 januari 1935.


Zesde generatie
--------------------------------------------------Ds. Johannes Bernardus Theodorus HUGENHOLTZ

32 Ds. Johannes Bernardus Theodorus HUGENHOLTZ. Hij is geboren in Emlichheim (D) op 19 juli 1796. Gedoopt in Emlichheim (D) op 24 juli 1796. Hij is overleden, op de leeftijd van 74 jaar, in Neuenhaus (D) op 9 juli 1871. Hij is begraven in Veldhausen (D). Beroep: predikant.

Hij was predikant in Neuenhaus 1816 (Candidaat) en nam daar afscheid op 16 mei 1819 met Genesis XII:5.
Op 6 juni 1819 werd hij bevestigd als predikant in Coevorden door zijn vader met Marcus XVI:15. Zelf aanvaardde hij de dienst met een rede over Handelingen VII:4a. Hier werd hij ziek. Of zijn ziekte te maken had met de ziekte van zijn echtgenote en wat voor ziekte dat geweest is, is mij niet bekend.
Zijn echtgenote heeft haar ziekte niet overleefd. Over haar overlijden is de volgende advertentie verschenen:

Heden avond behaagde het den Alwijzen Beschikker onzer lotgevallen, mijne hartelijk geliefde Echtgenoot, ALEIDA HANA, in den ouderdom van ruim 36 jaren, door den dood van mijn hart te scheuren.
Eene uitterende ziekte maakte na eene allergenoegelijkste Echtverbinding van ruim 15 jaren, een einde aan haar voor mij en mijne 4 kinderen, zo dierbaar leven.
Hoe weemoedig en tot in de ziel geroerd, wij haar ook nastaren, gevoelen wij onze droefheid, door die gedachte en stellige hoop gelenigd, dat wij haar eens verheerlijkt daar zullen wedervinden waar geen scheiding noch droefheid gekend wordt.
Graafschap Bentheim. J.B.T. HUGENHOLTZ,
VELDHUIZEN, Predikant.
den 4den Julij 1834.

Na zijn herstel ging hij naar Emlichheim, waar hij vanaf 9 november 1834 predikant was. Twee jaar later ging hij weer terug naar Neuenhaus, waar hij op 7 augustus 1836 bevestigd werd met II Corinthe ..: 4-7. Op 17 augustus 1842 werd hij unaniem door de overkerkeraad gekozen als nieuwe predikant in Veldhausen. Na enkele dagen bedankte hij echter voor de eer.
In 1864 ging hij met emeritaat.
Zijn graf was bij mijn bezoek aan Neuenhaus in 1987 nog aanwezig, maar was zéér moeilijk te lezen.

Johannes Bernardus Theodorus huwde op de leeftijd van 22 jaar in Veldhausen (D) op 11 juli 1819 met Aleida HANA.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Dr. Henricus Stephanus Johannus (1820-1865)
ii. Johanna Hendrica (~1822-1857)
16 iii. Ds. Gerhard Willem Karel (1826-1893)
iv. Wilhelmina Berendina (1830-1847)

33 Aleida HANA. Zij is geboren in 1798. Zij is overleden, op de leeftijd van 36 jaar, in Veldhausen (D) op 4 juli 1834.

34 Herman CRAMER. Hij is overleden, op de leeftijd van 63 jaar, in Ootmarsum op 19 november 1868. Gedoopt in Weerselo op 14 april 1804. Gedoopt als zoon van Judith Waanders. Naast haar wordt geen vader genoemd., Weerselo. Hij is geboren in Weerselo op 4 december 1804. Beroep: rentenier en fabrikant.

Hij kreeg bij Koninklijk Besluit d.d. 9-8-1815 toestemming voor zichzelf en zijn nageslacht de geslachtsnaam Cramer erfelijk aan te nemen. In dit KB staat hij echter vermeld als Herman Borgert. Aangenomen zou kunnen worden dat hij voordien is erkend. DitKB is ingeschreven op 17 juli 1817 onder akte nr 57 te Weerselo.
Beroep bij aangifte eerste vier kinderen: Rentenier
bij vijfde en zesde kind: Fabrikant
Bij zevende t/m negende kind: zonder beroep

VRIJWILLIGE VERKOOPING. De Notaris Mr. G. B. ten POL, residerende te Ootmarssum, gedenkt aan het logement de Keizerskroon binnen Ootmarssum, op Woensdag den 16den Maart 1842 te doen inzetten , en acht dagen daarna, den 23sten Maart, telkens te 10 uren 's morgens, finaal bij inzate en opbod, met behoorlijke autorisatie van de Arrondisscments-Regtbank van Almelo, publiek te verkoopen, de volgende VASTE GOEDEREN van den Heer HERMAN CRAMER, I°. Een hecht en weldoortimmerd HEEREN HUIS, waarin 8 a 9 Kamers , gedeeltelijk Behangen , ruime Kelder en Zolder met 2 annexe ruime "met exquise VBUCHTBOOMEN, voorziene TUINEN, groot in alles , kleine 40 Roeden ; benevens een annex BIJHUIS , met Keuken , Kamers , Stallingen voor Paarden en Hoornvee, en eindelijk nog in de onmiddelijke nabijheid een BUBGER WOONHUIS en een groote SCHUUR met annexe nieuwe HUURMANSW0NING , alles in de Stad Ootmarssum, zeer aangenaam gelegen, zeer geschikt voor Buitenleven en Fabrijk, 2°. Om do 13 perceelen bost BOUW-, HOOI- en WEILANDEN, meest gelegen om en bij dc Stad Ootmarssum en in de naburige gemeenten Denekamp en Tubbergen, zamen groot om de 5 Bunders. Nadere informatien ook nopens de Veil-Conditien zijn op franco brieven bij bovengemelden Notaris te bekomen.2

Herman huwde op de leeftijd van 21 jaar in Ootmarsum op 9 januari 1826 met Magdalena SELKERS.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Hendrik Knijpinga (1827-1844)
17 ii. Euphemia Gerhardina Henriëtta (1829-1905)
iii. Ds. Herman (1831-1917)
iv. Magdalena Jacoba Henrietta (1833-1834)
v. Julius (1835-1863)
vi. Herman Bernard (1837-1838)
vii. Herman Bernard (1841-1846)
viii. Julia (1843-1844)
ix. Henriette Julia (1845-1848)

35 Magdalena SELKERS. Zij is geboren in Ootmarsum op 24 augustus 1805. Gedoopt in Ootmarsum op 25 augustus 1805. Zij is overleden, op de leeftijd van 41 jaar, in Ootmarsum op 19 juni 1847. Beroep: huisvrouw.Coenraad GEESINK

36 Coenraad GEESINK. Hij is geboren in Apeldoorn op 27 januari 1796. Gedoopt in Amsterdam (NH) op 31 januari 1796. Hij is overleden, op de leeftijd van 79 jaar, in Amsterdam (NH) op 17 april 1875. Beroep: broodbakker.

Hij vertrekt naar Weesp in 1826 waar hij eigenaar werd van een broodbakkerij.

Coenraad huwde met Maria HAVIE.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Anna Maria Wilhelmina (1822-)
ii. Elisabeth (1824-1902)
iii. Anna (1826-1827)
18 iv. Coenraad Albertus Jacobus (1828-1883)
v. Johannes (1831-1888)
vi. Petrus (1832-1918)Maria HAVIE

37 Maria HAVIE. Zij is geboren in Amsterdam (NH) op 9 november 1790. Zij is overleden, op de leeftijd van 82 jaar, in Kortenhoef op 28 april 1873.Gerhard Herman REUVER

38 Gerhard Herman REUVER. Hij is geboren in Amsterdam (NH) op 15 februari 1801. Gedoopt in Amsterdam (NH) op 18 februari 1801.3 Hersteld Evangelisch-Luthers, aan huis. Door Pastor Isaäc Scholten. Hij is overleden, op de leeftijd van 78 jaar, in Amsterdam (NH) op 13 november 1879. Beroep: bankier. Godsdienst: Hersteld Evangelisch Luthers.

bijnaam: "Gouden Reuver"

Gerhard Herman huwde op de leeftijd van 22 jaar in Amsterdam (NH) op 16 april 1823 met Anna Charlotta Louise GUISE.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
19 i. Wilhelmina Dorothea Maria (1824-1917)
ii. Mr. Gerhard Herman (1825-1856)
iii. Wilhelm (1827-1837)
iv. onbekend (1830-1830)
v. Anna Sophia Charlotte (1832-1864)Anna Charlotta Louise GUISE

39 Anna Charlotta Louise GUISE. Zij is geboren in Amsterdam (NH) op 13 september 1789. Gedoopt in Amsterdam (NH) op 17 september 1789.3 Evangelisch-Luthers, aan huis. door Pastor Johannes Hamelau. Getuigen: JohanRudolph Koch en Sophia Charlotte Smits. Zij is overleden, op de leeftijd van 79 jaar, in Amsterdam (NH) op 18 maart 1869. Godsdienst: Hersteld Evangelisch Luthers.

40 Carsten LEHMKUHL. Hij is geboren in Oetzen, Tegenwoordig Ahsen-Oetzen, Gemeente Thedinghausen (D). Beroep: “Landwirt” (=boer).

Carsten huwde met Catharina EMIGHOLZ.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Heinrich (~1845-1889)
20 ii. Johann (1847-1916)

41 Catharina EMIGHOLZ. Zij is geboren op 23 februari 1821. Zij is overleden, op de leeftijd van 68 jaar, in Oetzen, Tegenwoordig Ahsen-Oetzen, Gemeente Thedinghausen (D) op 6 augustus 1889.

42 Friedrich Wilhelm ERDBRINK. Hij is geboren in Dissen, D op 30 november 1797. Hij is overleden, op de leeftijd van 75 jaar, in Bremen (D) op 30 juli 1873. Beroep: “Landwirt” (=boer). Beroep: “grobbäcker”.

Friedrich Wilhelm huwde op de leeftijd van 28 jaar in Bremen (D) op 20 oktober 1826 met (Anna) Margaretha SCHIERENBECK.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Friedrich Wilhelm (1824-)
ii. Anna Margaretha (1827-)
iii. Jacob Wilhelm (1829-)
iv. onbekend (1832-1832)
v. Rebecka Gerdruth (1835-)
vi. Johann Heinrich (1837-)
vii. Hermann (1839-)
21 viii. Margaretha Elisabeth (1842-1877)

wellicht geen Dissen maar Düssen, D

43 (Anna) Margaretha SCHIERENBECK. Gedoopt in 1803. Zij is geboren op 18 maart 1803. Zij woonde in Bremen (D) in 1883. Geeren 11, Bremen. Zij is overleden, op de leeftijd van 80 jaar, op 20 november 1883. Zij is begraven in Bremen (D) op 23 november 1883. Friedhof: Walle, Grabstelle: S 244, Klasse: 4. Roepnaam: Metha.Nathan Jacob LEEUWARDEN

44 Nathan Jacob LEEUWARDEN. Hij is geboren in Amsterdam (NH) op 8 november 1808. Hij is overleden, op de leeftijd van 78 jaar, in Oldenburg (D) op 9 december 1886. Hij is begraven in Delmenhorst (D). Jüdischer Friedhof Delmenhorst. Beroep: schoenmaker, winkelier, kramer (1846), inlandse kramer (vlgs aangifte zoon 1848). Godsdienst: Israelitisch.

Nathan Jacob huwde met Rosalie SINZHEIMER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Johanna (-1854)
ii. Ester (1840-1840)
iii. Levi (1841-1841)
22 iv. Levi Nathan (1843-1904)
v. Mozes (1846-1846)
vi. Onbekend (1846-1846)
vii. Jacob Nathan (1848-1853)
viii. Jette (1852-1852)

45 Rosalie SINZHEIMER. Zij is geboren in Bismarck (D) in 1820. Zij is overleden, op de leeftijd van 33 jaar, in Winschoten op 9 maart 1853. aktenummer: 20. Godsdienst: Israelitisch.

46 Levi Wolf POLACK. Hij is geboren in Oldersum (D) op 12 juni 1818. Beroep: marskramer.

Hij verbleef langdurig als „ausländischer“ Hausierer (=Marskramer) in de omgeving Ganderkesee/Delmenhorst, zonder in het bezit te zijn een “landesherrlichen Schutzbrief” of een bijzondere vergunning daarvoor in bezit te hebben. Daar leerde hij Beke Margarethe Pape kennen en leefde met haar voortaan “wilder Ehe“. Een overgang naar het Christendom als voorbereiding voor een huwelijk en vestigingsvergunning was voor Polack blijkbaar geen optie. Een overgang van Beke Pape naar het Jodendom was tot tot 1849 verboden. Een Christenlijk-Joods huwelijk was vanaf 1849 mogelijk. Vrijheid van handel en vestiging was eigenlijk niet eerder mogelijk dan 1861.
bron: Werner Meiners: Die Viehhändlerfamilie Alexander in Ganderkesee. Jüdisches Leben im Oldenburger Land. Gesellschaft für Familienkunde Oldenburg, Oldenburg 19884

Hij zou na zijn tweede huwelijk geëmigreerd zijn naar de VS (niet zeker).

Levi Wulf Polack, * 12.6. 1818 in Oldersum. Vater: Wulf Isaak Polack zu 0ldersum; Mutter: Hendel geb. Calmers. Beke Margarethe Pape, * 13.9. 1813 in Thienfelde, unehel. Tochter d. Beke Margarethe Pape zu Hatten.
Bürgerliche Trauung vor dem Amtsrichter in Delmenhorst am 21. 5. 1864; kirchliche Trauung nach Übertritt der Ehefrau zum jüd. Glauben (zus. Vor- name Lea) am 13.4. 1866 in Oldenburg. Der Ehemann erkannte bei der Ehe- schließung die unehelichen Kinder seiner Frau (1866: 5) als eigene an. Späte- stens 1869/70 zog die Familie nach Delmenhorst. Vgl. NStAO 254-35, 70-3017, 134-760 ff., 230 8B-894, 207 Ab-Cc2, 210y-9; Töllner u. a. S. 550; PA Nr. 8.

Seit 1813 war die Familie Alexander die einzige jüdische Familie im Amt bzw. in der Gemeinde Ganderkesee. Nur wenige Jahre lang lebten weitere jüdische Einwohner im Gemeindebereich: Um 1860 ließ sich in Urneburg (später: Bookhorn) bei Ganderkesee der Handelsmann Levi Wulf Polack aus Oldersum bei Emden nieder. Er heiratete Beke Margarethe Pape aus Umeburg, die zum jüdischen Glauben übertrat. Levi Wulf Polack zog schon bald mit seiner Familie in das nahe Delmenhorst. Erst um 1910 folgte wieder eine kurzzeitige Ansiedlung einer jüdischen Familie in der Gemeinde.

Levi Wolf huwde op de leeftijd van 45 jaar in Delmenhorst (D) op 21 mei 1864 met Lea Beke Margarethe PAPE. Bij dit huwelijk erkende hij de buitenechtelijke kinderen als de zijne. Zij woonden in Urneburg Of Het Nabij Geleden Bookhorn (D), op 21 mei 1864. Zij woonden in Delmenhorst (D), ongeveer 1869.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
23 i. Rosette (1846-1900)
ii. Abraham Levy

Het echtpaar zei in het hier gebruikelijke niet in gemeenschap van goederen te trouwen, maar buiten gemeenschap van goederen. Na de overgang van Beke naar het Joodse geloof, en nam ze de naam Lea aan. Op 13 april 1866 werd het religieuze huwelijk gesloten in Oldenburg bij trouwden ze naam Lea aannam, door Rabbi Wechsler. Deze schreef het volgende in de kerkboeken: “Dieselben haben früher unehelich zusammengelebt und in dieser wilden Ehe fünf Kinder, drei Knaben und zwei Mädchen [bedoelt wordt wrsch 2 jongens en drie meisjes] gezeugt, welche dieselben als die ihrigen anerkennen, und haben am 27. [korrigiert: 21.] Mai 1864 eine Civilehe vor dem Amte zu Delmenhorst geschlossen, worüber die Abschrift des Protokolls beiliegt [lag bis November 1942 nicht mehr bei!]. Die Lea etc. ist vor der religiösen Copulation in den mosaischen Glaubensverband aufgenommen worden, worüber ebenfalls eine Akte beiliegt [heute nicht mehr vorhanden].“ 5

47 Lea Beke Margarethe PAPE. Zij is geboren in Thienfelde (D) op 13 september 1813. Zij is overleden, op de leeftijd van 60 jaar, in Delmenhorst (D) op 21 juni 1874. Op haar grafsteen staat in het Hebreeuws geschreven: “LEA BATH AWRAHAM“: Lea, de dochter van Abrahams, waaruit wederom blijkt dat zij is overgegaan naar het Joodse geloof.

Beke Margarethe Pape was een van minstens drie buitenechtelijk kinderen van haar gelijknamige moeder, die afkomstig was van de gemeente Hatten (D).
Zelf bracht zij in de periode 1839-1859 zeven buitenechtelijke kinderen ter wereld die allemaal (soms pas na jaren) gedoopt werden.
In het doopregister werd Levi Wulf (Polack) voor het eerst in 1850 als mogelijke vader genoemd: “Die Mutter, welche lange mit einem Juden vagabondirt hatte, kam hier hoch schwanger und mit diesen zwei Kindern an [...].“ “welche mit einem Juden Levi Wulf liederlich umhergezogen, nun zu Habbrügge niedergekommen ist.“ De geboorte de zoon van Polack werd in 1859 ingeschreven in de Joodse “kerkenboeken”, hoewel de moeder toen nog niet overgegaan was naar het Joodse geloof. Dit kind droeg dus als eerste Joodse voornamen en de familienaam van de vader.1
Zelf nam ze na haar overgang tot de Joodse gemeenschap de extra voornaam Lea aan.

48 Jan KUYPER. Hij is geboren in Alkmaar (NH) op 13 oktober 1800. Hij is overleden, op de leeftijd van 42 jaar, in Alkmaar (NH) op 1 maart 1843. Beroep: tabakskerver.

Jan huwde op de leeftijd van 21 jaar in Alkmaar (NH) op 18 augustus 1822 met Grietje KOORN. Aktenummer: 54.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
24 i. Jacob (1830-1899)

49 Grietje KOORN. Zij is geboren in Zuid-Scharwoude op 8 november 1797.

50 Pieter KEUR. Hij is geboren in Blokzijl (OV) op 1 mei 1830. Hij is overleden, op de leeftijd van 64 jaar, in Blokzijl (OV) op 5 februari 1895. Beroep: schipper.

Pieter huwde met Trijntje WOUD.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
25 i. Aaltje (1852-1925)

51 Trijntje WOUD. Zij is geboren in Blokzijl (OV) op 27 januari 1830. Zij is overleden, op de leeftijd van 74 jaar, in Alkmaar (NH) op 28 september 1904.

52 Klaas PEETOOM. Hij is geboren in Zijpe (NH) op 18 februari 1829. Hij is overleden, op de leeftijd van 41 jaar, in Haarlemmermeer op 4 november 1870. Beroep: boerenknecht (bij huwelijk).

Klaas huwde op de leeftijd van 28 jaar in Zijpe (NH) op 9 mei 1857 met Geertje WIJNGAARD.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Grietje (1857-1930)
26 ii. Abraham (1859-1935)
iii. Jacob (1862-1935)
iv. Aaltje (1864-)
v. Aafje (1867-)
vi. Klaas

53 Geertje WIJNGAARD. Zij is geboren in Zijpe (NH) in 1834.

54 Hendrik SCHEURWATER. Hij is geboren in Veen (NB) op 1 september 1815. (Aangifte van geboorte werd gedaan door Cornelis van Helden, bouwman, 55 jaar en Jan Clement, arbeider, 45 jaar. Beiden wonende te Veen. Geboorteakte 20/1815). Hij is overleden, op de leeftijd van 70 jaar, in Haarlemmermeer op 17 december 1885.

Hendrik huwde op de leeftijd van 29 jaar in Almkerk en Uitwijk (NB) op 18 april 1845 met Maria ROUBOS.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Gerrit Hendrik (1845-)
ii. Hendrika (1849-)
iii. Pieternella (1851-)
27 iv. Klasina (1856-1942)
v. Maria (1864-)

55 Maria ROUBOS. Zij is geboren in Uitwijk (NB) op 1 november 1821. Zij is overleden, op de leeftijd van 66 jaar, in Haarlemmermeer op 9 februari 1888.

56 Albert GRUTTER (GRITTER). Hij is geboren in Ambt Hardenberg (OV) op 8 augustus 1831. Beroep: arbeider.

Volgens de trouwakte van zijn zoon Harm zou hij ook bekend staan onder de naam " Albert Gritten" .

Albert huwde op de leeftijd van 21 jaar in Avereest op 30 april 1853 met Aaltje SMIT.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
28 i. Harm (1858-1935)
ii. Geert (1859-1861)

57 Aaltje SMIT. Zij is geboren in Ambt Ommen op 1 januari 1831. Zij is overleden, op de leeftijd van 44 jaar, in Avereest op 24 september 1875.

58 Douwe KUIPERS. Hij is geboren in Leeuwarden op 4 december 1821. Beroep: arbeider.

Douwe huwde op de leeftijd van 29 jaar in Avereest op 5 september 1851 met Johanna SCHREUDER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
29 i. Maria (1852-1931)
ii. Johanna (1859-1936)
iii. Douwe (1864-)

59 Johanna SCHREUDER. Zij is geboren in Oude Pekela op 2 december 1822. Beroep: koopvrouw.

60 Albert KOOI. Hij is geboren in Drogt, Bij Zuidwolde op 22 maart 1827. Drogt is de oudste schriftelijk vermelde buurtschapsnaam in Zuidwolde (1516). Men veronderstelt dat de naam is afgeleid van het Angelsaksische woord 'Drugod': droog land, woestijn. Beroep: arbeider.

Albert huwde op de leeftijd van 22 jaar in Avereest op 9 maart 1850 met Renskje Romkes SOLDAAT.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Hilligje (1851-1851)
ii. Roelof (~1853-1925)
iii. Hilligje (1855-)
30 iv. Evert (1858-)
v. Trijntje (1865-1867)

61 Renskje Romkes SOLDAAT. Zij is geboren in Noordwolde (Weststellingwerf) op 15 juli 1835. Beroep: arbeidster.

62 Albert NIEUWENHUIS. Hij is geboren in Hoogeveen op 21 september 1834. Beroep: arbeider.

Albert huwde op de leeftijd van 25 jaar in Hoogeveen op 15 oktober 1859 met Janna KAMPERMAN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
31 i. Grietje (1852-1935)
ii. Grietje (1863-)
iii. GEEN NAAM (1864-1864)
iv. Fennigje (1867-1890)

63 Janna KAMPERMAN. Zij is geboren in Zuidwolde op 22 april 1841. Zij is overleden, op de leeftijd van 52 jaar, in 1894. Beroep: arbeidster.


Zevende generatie
--------------------------------------------------

64 Ds. Henricus Stephanus HUGENHOLTZ. Hij is geboren in Emlichheim (D) op 22 januari 1762. Gedoopt in Emlichheim (D) op 24 januari 1762. Hij is overleden, op de leeftijd van 80 jaar, in Veldhausen (D) op 11 april 1842. Hij is begraven in Veldhausen (D). Beroep: predikant.

Hij studeerde vanaf 22 september 1780 in Theologie in Groningen. Eerst was hij enige maanden hulppredikant in Velzen en vervolgens kandidaat op 19 maart 1786 in Sleen (Drenthe). Hij was predikant in Genemuiden vanaf 5 juli 1789, in Emlichheim. De rest van zijn leven bracht hij door in Veldhausen, waar hij vanaf 22 april 1804 predikant was.
In 1834 vond er een afscheiding van de kerk plaats, door mensen die vonden dat de kerk niet orthodox genoeg was. Ze werden "Cocksianen" genoemd. De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn voortgekomen uit deze afscheidingsbeweging. Andere belangrijke redenen voor Afscheiding waren de invoering van een nieuw kerkreglement ten koste van de Dordtse Kerkorde en de invoering van de evangelische gezangen. De naam van ds. Hendrik de Cock, indertijd (hervormde) predikant te Ulrum en later (als christelijk afgescheiden predikant) te Groningen is onlosmakelijk verbonden met de afscheiding. Ze hadden gehoopt dat ds. Hugenholtz ook met hen mee zou doen, maar deze was blijkbaar niet orthodox genoeg of hat hier andere redenen voor. Toch schijnt hij erg populair geweest te zijn bij de Kocksianen, die hem ook regelmatig om advies kwamen vragen.

God, den alvermogenden Beschikker over leven en dood, behaagde het, onzer zeer geliefden Vader en Grootvader op heden door een zachten en kalmen dood, in de ouderdom van omstreeks één-en-tachtig jaren, van onze zijde weg te nemen. Hij was grijs geworden in 's Heeren dienst, als een getrouw dienstknecht in zijne gemeente, in welke hij gedurende eene reeks van 57 jaren met ingenomenheid en ijver door leer en voorbeeld, het Evangelie verkondigde. Zoo vloeijen dan onze tranen met de tranen zijner gemeente, op het graf des ontslapenen, tranen der dankbare herinnering, tranen der Christelijke liefde en hope. Christus was zijn leven; daarom weten wij, dat hij leeft, al is hij ook gestorven.
VELDHUIZEN, J.B.T. HUGENHOLTZ, den 11den april 1842. Predikant.
mede uit naam mijner kinderen. Algemene en bijzondere kennisgeving.

Henricus Stephanus huwde met Hendrina KELLER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Johanna Bernharda Theodora (1794->1830)
32 ii. Ds. Johannes Bernardus Theodorus (1796-1871)

65 Hendrina KELLER. Zij is geboren op 1 oktober 1758. Zij is overleden, op de leeftijd van 72 jaar, in Veldhausen (D) op 11 oktober 1830.

Haar overlijden word herdacht in de volgende advertentie:
Heden ontsliep zacht en zoo wij vertrouwen, zalig, mijne tedergeliefde Echtgenoote, HENDRINA KELLER, in den ouderdom van 72 jaren en 10 dagen, met welke een genoeglijke Echt van 39 jaren mij verbond. Zeer gevoelig treft mij en mijne kinderen dit verlies; daar ik in haar eene teerbeminde Echtgenoote en zij eene liefhebbende Moeder betreuren. Het geloof intusschen, dat het God is, die dit doet en dat zijn doen altijd wijs en goed is, doet mij zwijgen; terwijl de hoop des zaligen wederziens ons in droefheid vertroost. VELDHUIZEN, H.S. HUGENHOLTZ, Graafschap Bentheim, Predikant. 11 oktober 1830. mede uit naam mijner Kinderen.
Strekkende deze tevens tot kennisgeving aan Familie en Bekenden.

66 Gerrit HANA. Hij is geboren in Neuenhaus (D) op 28 juli 1754. Hij is overleden, op de leeftijd van 53 jaar, in Neuenhaus (D) op 12 februari 1808.

Gerrit huwde op de leeftijd van 42 jaar in Neuenhaus (D) op 27 mei 1797 met Johanna Hendrika DE MANN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
33 i. Aleida (1798-1834)
ii. Jan Hendrik (1800-1861)
iii. Berendina (1802-1859)
iv. Anna Hillegonda Geertruida (1804-)
v. Berent (1807-1853)

67 Johanna Hendrika DE MANN. Zij is geboren in Laar (D) op 26 april 1766. Zij is overleden, op de leeftijd van 44 jaar, in Neuenhaus (D) op 26 maart 1811.Dr. mr. Hendrik Knijpinga CRAMER

68 Dr. mr. Hendrik Knijpinga CRAMER. Hij is geboren ongeveer 1754. Gedoopt in Ootmarsum op 1 september 1754. Hij is overleden, op de leeftijd van 61 jaar, in Ootmarsum op 29 maart 1815. Beroep: drost van Twente. Opleiding: rechten (Utrecht, Leiden).

Zijn moeder hertrouwde in 1767, na het overlijden van haar man, met Hermannus van Bevervoorde die ook weduwnaar geworden was. De hertrouwenden namen elk een zoon mee: Mettina had alleen nog Hendrik, Hermannus had een zoon Anthony, die twee jaar jonger was dan Hendrik. De stiefbroers waren aanvankelijk vrienden maar werden uiteindelijk aartsvijanden.
Hendrik ging in 1771 rechten studeren in Groningen. Op 23 september 1775 werd hij ingeschreven als student in Leiden, samen met zijn stiefbroer Antony. De jonge Cramer genoot waarschijnlijk van zijn studententijd. Uit een briefwisseling met zijn plaatsgenoot W.H. Dröghoorn, die in Utrecht studeerde, repte hij over mijn lieve schone A. die van deze nagt hier bij mij op mijne kamer zal slapen, mij met uitgestrekte armen reeds bij haar in t bede tegemoet ziet. Zijn stiefbroer verweet hem later zelfs dat hij op bezoek was geweest bij Dr. Brand, zeer beroemd in het genezen van kwalen die alleen t gevolg van een losbandig leven plegen te zijn. In 1777 sloot hij zijn studie af (J.u.d. Leiden 1777).
In 1777 werd hij jongste secretaris van Deventer. In de jaren tachtig van de achttiende eeuw maakte hij de strijd tussen patriotten en prinsgezinden van nabij mee. In 1785 werd hij -midden in de patriottentijd- gekozen tot burgemeester van Ootmarsum en werd daarnaast in 1786 kapitein van de schutterij (een soort burgerwacht).
Zijn stiefbroer Anthony werd een vurig patriot. Als zodanig werd hij gevraagd voor verschillende belangrijke functies. Op 12 september 1787 krijgen de prinsgezinden het weer voor het zeggen en wijkt Antony uit naar Nordhorn. Later beschuldigde hij zijn stiefbroer van het misbruik maken van deze situatie, om het een en ander voor een latere erfenis te regelen. Dit buiten Antony om, wat later leidde tot grote onenigheid tussen beide. In die tijd dat de prinsgezinden de macht verloren kwam de Bataafse republiek naar Frans voorbeeld met de leus: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hierbij paste geen horigheid. Die werd dan ook afgeschaft. Als in 1792 zijn vader overlijdt, wordt Antony hofmeier, maar dat brengt hem niet veel op. Hij blijft met grote schulden achter. Door vele verplichtingen en het feit dat hij sinds de revolutie alleen maar rente inkomsten had (afschaffing horigheid), raakte hij nog verder in de schulden. Als er een einde komt aan het hofmeierschap, schrijft hij in 1817 een boek dat overloopt van rancune over zijn relatie met zijn (inmiddels overleden) stiefbroer Hendrik Knijpinga Cramer.
Hendrik Knijpinga Cramer was een levensgenieter en erg gesteld op bezit en hij vermaakte zich op de jacht. Dat blijkt uit brieven van zijn plaatsgenoot Joan Georg Dröghoorn aan zijn zoon Wennemar, waarin Hendrik verschillende keren beschreven wordt. Dröghoorn vindt dat hij zijn burgemeestersfunctie niet al te serieus neemt en leeft wie ein vetter Haan, die maar leeft alleen voor zijn plaisier. Volgens de geruchten haalde hij dat plezier ook bij de meid Fenne die in 1788 in de kraam kwam. Officieel was de knecht de vader, maar deze beschuldigde Knijpinga Cramer ervan dat hij hem met de meid betrapt had. Hij zei zelfs dat het al de derde meid was die dit lot trof. De agtinge die Dr. Cramer nog al had, zal er veel door lijden, ook vreze ik dat hij er deze keer niet zo gemaklik zal afkomen; de tijden zijn thans zeer verandert, dog onze Hendrik heeft geld genoeg en is nu alleen.
Op 16 april 1795 werd Hendrik lid van de Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel namens de Stad Ootmarsum. Van 17 april 1795-1 maart 1796 was hij gedeputeerde van de "Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën" namens Overijssel. In 1803 Drost van Twente en in 1810 Baljuw van Twente.
Als drost mocht Cramer het bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan Ootmarsum meemaken. De koning was op rondreis door het land en trachtte misstanden direct de wereld uit te helpen. Het bezoek aan Ootmarsum werd goed voorbereid en er vond correspondentie plaats over de te bespreken punten, over hoe groot het gezelschap was dat Ootmarsum zou aandoen en het programma. De koning gaf de kerk terug aan Rooms katholieken(die een ruime meerderheid van de bevolking uitmaakten), maar stelde ook middelen beschikbaar voor de bouw van een hervormde kerk.
Enkele maanden voor zijn dood, op 1 december 1814, is Hendrik benoemd tot lid van de "Provinciale Staten van Overijssel" namens de landelijke stand. Hij heeft nooit zitting genomen. Wellicht was hij de maanden voorafgaande aan zijn dood al ernstig ziek.
Als we zijn rancuneuze stiefbroer mogen geloven, is de begrafenis van Cramer evenmin gladjes verlopen. Zijn familie weigerde hem een plaats in het familiegraf, tenzij hij daarvoor 25 gulden betaalde. De familie zou dat geld dan aan de armen geven, zodat die dan toch enig voordeel mochten genieten van de man, die hen tijdens zijn leven nooit iets had gegeven.
Na zijn dood kreeg zijn jonge, in 1802 geboren- buitenechtelijke zoon Herman de beschikking over de gehele erfenis, mits hij de naam Cramer zou aannemen. Deze kans greep hij uiteraard met beide handen aan.
Het toenmalige woonhuis van Hendrik Knijpinga Cramer (Walstraat 1) is tegenwoordig te bezichtigen als "Museum Drostenhuis Ootmarsum". Keizer Napoleon introduceerde de Empire-stijl mee, die een mengeling was van Griekse en Romeinse pracht en praal, ingericht. De adel volgde hem daarin graag en ook het Drostenhuis Ootmarsum werd in deze stijl ingericht. De verschillende kamers met vele antieke vroeg 19e-eeuwse meubelen, schilderijen en gebruiksvoorwerpen geven een goed beeld van het vroegere herenleven. Het huidige gebouw is in de zestiger jaren van de vorige eeuw door Professor Henrick Mulder geheel in oude luister hersteld. De rijke historie van Ootmarsum was voor hem zijn inspiratiebron. Na het overlijden van professor Mulder werd het huis nog vele jaren door zijn weduwe mevrouw Mulder-van Eerde bewoond. Zij besloot in 2004 het gebouw een museale functie te geven. Hiervoor werd de Mulder-van Eerde Stichting in het leven geroepen. In 2005 is samenwerking gezocht met het Openluchtmuseum Ootmarsum en in maart 2005 is het museum officieel geopend.
Voor een uitgebreide biografie: Het Drostenhuis Ootmarsum, door drs. Paul Brood.

Hendrik Knijpinga en Judith WAANDERS wonen samen. Zij was de huishoudster van Hendrik. Hij heeft bij haar een kind verwekt, dat pas na zijn dood geëcht is.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
34 i. Herman (1804-1868)

69 Judith WAANDERS. Zij is geboren ongeveer 1770. Gedoopt in 1770. Zij is overleden, op de leeftijd van 78 jaar, in Ootmarsum op 1 juni 1848.

Zij was dienstbode van Hendrik Knijpinga Cramer.

70 Gerrit Hendrik SELKERS. Hij is overleden in 1844. Beroep: commissaris der accijnsen.

Gerrit Hendrik huwde met Fenneken VAN TUBBERGH.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Jan Hendrik (1804-)
ii. Aleida Hermanna (1808-)
35 iii. Magdalena (1805-1847)

71 Fenneken VAN TUBBERGH. Zij is geboren ongeveer 1765. Gedoopt in Ootmarsum op 7 mei 1765. Zij is overleden, op de leeftijd van 63 jaar, in Ootmarsum in 1828.

72 Arent GESINK (ZWOLSE WEESPER TAK). Hij is geboren in 1761. Hij is overleden, op de leeftijd van 51 jaar, in Varseveld op 14 december 1812.

Arent huwde met Anna Maria AUGUSTIJN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
36 i. Coenraad (1796-1875)
ii. Johanna
iii. Jan
iv. Jacobus
v. Anna Maria
vi. Willem Albattus

73 Anna Maria AUGUSTIJN. Zij is geboren in 1763. Zij is overleden, op de leeftijd van 63 jaar, in 1826.

74 Jan HAVIE.

Jan huwde met Elisabeth VAN OOLEN.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
37 i. Maria (1790-1873)

75 Elisabeth VAN OOLEN.

76 Gerhard Hermann RÖVER. Hij is geboren in Wildeshausen (D) op 27 november 1753. Gedoopt in Wildeshausen (D) op 1 december 1753. Hij is overleden, op de leeftijd van 77 jaar, in Amsterdam (NH) op 20 maart 1831. Hij woonde in Amsterdam (NH) in 1778. Emigratie. Beroep: bankier. Godsdienst: Hersteld Evangelisch Luthers.

In 1778 naar Amsterdam vertrokken en vestigde zich daar rond 1780 als bankier. Hij werd in juli 1791 lid van de Hersteld Luthers gemeente, en steunde deze met grote financiële bijdragen. Vanaf 1798 trad hij regelmatig op als (president)ouderling en bekleedde ook enkel functies van financiële aard. Hij was een sociaal denkende man en speelde in veel conflicten een bemiddelende rol.
Over hem en het kerkgenootschap is aanvullende informatie te lezen in:
Paul Estié: Van Afgescheiden gemeente tot kerkgemeenschap. Geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam 1791-1831. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2007.

Gerhard Hermann huwde op de leeftijd van 46 jaar in Amsterdam (NH) in 1800 met Dorothea HILVERINK.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
38 i. Gerhard Herman (1801-1879)
ii. Abraham Diederich (1804-1837)
iii. Herman Friederich3 (1806-1831)

77 Dorothea HILVERINK. Zij is geboren in Amsterdam (NH) ongeveer 1767. Gedoopt in Amsterdam (NH) op 5 juni 1767.3 Evengelisch-Luthers, Lutherse Kerken. door Pastor Henricus Hageman. Getuigen: Nicolaas Kellenhuijsen en Dorothea Teunisse. Zij is overleden, op de leeftijd van 53 jaar, in Amsterdam (NH) op 2 mei 1820. Godsdienst: Hersteld Evangelisch Luthers.

78 Johann Wilhelm GUISE. Hij is geboren in Langensalza (D) op 11 mei 1759. Hij is overleden, op de leeftijd van 67 jaar, in Amsterdam (NH) op 14 november 1826. Hij is begraven in Hilversum. Beroep: boekhouder.

Boekhouder op de voorbeurgwal bij de Halsteeg, poorter van Amsterdam in 1788

Johann Wilhelm huwde op de leeftijd van 29 jaar in Amsterdam (NH) op 15 oktober 1788 met Catharina Maria KOCH.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
39 i. Anna Charlotta Louise (1789-1869)

79 Catharina Maria KOCH. Zij is begraven in Hilversum. Zij woonde in Fürstenau (D) in 1788. Zij is overleden, op de leeftijd van 96 jaar, in Amsterdam (NH) op 12 april 1851. Zij is geboren op 29 december 1754.

82 Gerd Heinrich EMIGHOLZ.

Gerd Heinrich huwde met Anna Catharina GRIME.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
41 i. Catharina (1821-1889)

83 Anna Catharina GRIME.

84 Friedrich ERDBRINK. Hij woonde in Eystrup (D) (Tussen Hannover En Bremen. Beroep: landwirt.

Friedrich huwde met Catharina Elisabeth BERGMANN.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
42 i. Friedrich Wilhelm (1797-1873)

85 Catharina Elisabeth BERGMANN.

86 Jacob SCHIERENBECK. Beroep: matroos.

Jacob huwde met Elisabeth KANNEN.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
43 i. (Anna) Margaretha (1803-1883)

87 Elisabeth KANNEN.

88 Jacob Mozes LEEUWARDEN. Hij is geboren in Leeuwarden in 1770. Hij is overleden, op de leeftijd van 78 jaar, in Amsterdam (NH) op 10 januari 1848. Hij is begraven in Muiderberg. Beroep: loterijhandelaar in 1814, venter in 1829/1832.

Wellicht is hij degene die op de Joodse Begraafplaats in Muiderberg begraven is (begraven 1 oktober 1848).

Jacob Mozes huwde op de leeftijd van 25 jaar in Amsterdam (NH) op 20 maart 1795 met Meijntje Nathan BARKLEIJ. getuigen: Moses Samuel Leeuwarden (vader bruidegom) en Nathan Jacobes, vader van de bruid.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Mozes (~1799-)
ii. Salomon Jacob (1800-)
iii. Aron Jacob (1804-1857)
iv. Clara Jacob (1806-1815)
44 v. Nathan Jacob (1808-1886)
vi. Judic Jacob (1810-)
vii. Samuel Jacob (1813-1814)
viii. Abraham Jacob (1816-1865)

89 Meijntje Nathan BARKLEIJ. Zij is geboren in Amsterdam (NH) in 1767. Zij is overleden, op de leeftijd van 65 jaar, in Amsterdam (NH) na 1832.

90 Levij SINZHEIMER.

Levij huwde met Bregina SALEIJ.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
45 i. Rosalie (1820-1853)

91 Bregina SALEIJ. Zij is geboren in Bismarck (D) in 1791. Zij is overleden, op de leeftijd van 62 jaar, in Winschoten op 22 juli 1853.

92 Wulf Isaak POLACK.

Wulf Isaak huwde met Hendel CALMERS.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
46 i. Levi Wolf (1818-)

93 Hendel CALMERS.

94 Harm Diedrich LOHMÜLLER. Hij is geboren in Sandhatten Bij Hatten, Oldenburg (D) op 3 september 1785. Hij is overleden, op de leeftijd van 83 jaar, in Hatterwüsting Bij Hatten, Oldenburg (D) op 2 juni 1869. Beroep: Stukadoor. Godsdienst: Luthers.

Harm Diedrich huwde op de leeftijd van 37 jaar in Kirchhatten / Kht., Hatten, Oldenburg op 31 oktober 1822 met Beke Margrethe PAPE.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
47 i. Lea Beke Margarethe (1813-1874)

95 Beke Margrethe PAPE. Zij is geboren in Thienfelde Bij Ganderkesee (D) op 30 oktober 1792. Zij is overleden, op de leeftijd van 74 jaar, in Hatterwüsting Bij Hatten, Oldenburg (D) op 14 februari 1867. Zij woonde in Hatten (D). Gedoopt in Ganderkesee Bij Oldenburg (D).

96 Roelof Cornelisz KUIJPER. Hij is geboren in Hoogeveen op 7 december 1761. Hij is overleden, op de leeftijd van 50 jaar, in Alkmaar (NH) op 22 januari 1812. Beroep: meester kleermaker.

Roelof Cornelisz huwde op de leeftijd van 34 jaar in Alkmaar (NH) op 17 juni 1796 met Aafje HENS.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
48 i. Jan (1800-1843)

97 Aafje HENS. Zij is geboren in Medemblik op 28 februari 1773. Zij is overleden, op de leeftijd van 73 jaar, in Alkmaar (NH) op 26 oktober 1846. Beroep: winkelierster.

98 Pieter Dirksz KOORN. Beroep: winkelier.

Pieter Dirksz huwde met Maartje Jacobsdr. VOLKERS.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
49 i. Grietje (1797-)

99 Maartje Jacobsdr. VOLKERS.

100 Albert KEUR. Hij is geboren in Blokzijl (OV) op 19 juni 1795. Hij is overleden, op de leeftijd van 69 jaar, in Blokzijl (OV) op 19 december 1864. Beroep: Koopman.

Albert huwde op de leeftijd van 25 jaar in Blokzijl op 16 november 1820 met Aaltje VAN DER WERF.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
50 i. Pieter (1830-1895)

101 Aaltje VAN DER WERF. Zij is geboren in Kuinre op 27 februari 1792.

102 Roelof WOUD. Hij is geboren in Blankenham op 28 december 1786.

Roelof huwde met Grietje DE LANGE.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Jan (~1820-)
ii. Aaltje (~1826-)
51 iii. Trijntje (1830-1904)

103 Grietje DE LANGE. Zij is geboren in Blankenham op 21 augustus 1796.

104 Abraham PEETOOM. Hij is geboren in Alkmaar (NH) op 24 oktober 1791. Hij is overleden, op de leeftijd van 76 jaar, in 1868. Beroep: nachtwacht, (tuinman ten tijde van zijn huwelijk).

Abraham huwde met Grietje SLOT.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
52 i. Klaas (1829-1870)
ii. Aafje (1835-)

105 Grietje SLOT. Zij is geboren in Zijpe (NH) in 1800. Zij is overleden, op de leeftijd van 83 jaar, in Alkmaar (NH) op 21 september 1883.

106 Jacob WIJNGAARD. Hij is geboren in Hem op 10 oktober 1797. Hij is overleden, op de leeftijd van 73 jaar, op 3 juni 1871. Beroep: broodbakker.

Jacob huwde met Aaltje SILVER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
53 i. Geertje (1834-)
ii. Jacob

107 Aaltje SILVER. Zij is geboren in Grotebroek (NH) ongeveer 1799. Zij is overleden, op de leeftijd van 50 jaar, in Zijpe (NH) op 16 februari 1849.

108 Gerardus Adrianus SCHEURWATER. Hij is geboren in 1786. Gedoopt in Veen (NB) op 24 september 1786. Getuige bij zijn doop was Jenneke Pellikaan. Hij is overleden, op de leeftijd van 42 jaar, in Veen (NB) op 7 augustus 1828. Aangifte werd gedaan door Jan Clement, 57 jaar, koopman, en tevens buurman van de overledene. Beroep: arbeider.

Gerardus Adrianus huwde met Clasina VAN RIJSWIJK.6 In de huwelijksacte staat de naam van de bruidegom geschreven als Gerrit Adrianus; in de geboorteacten van de kinderen als Gerrit- of Gerardus Adrianus. Eerste en tweede afkondiging van hun voorgenomen huwelijk geschiedde op de zondagen 18 en 25 september 1814.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
54 i. Hendrik (1815-1885)
ii. Pieternella (1817-1818)
iii. Pieternella (1818-1891)
iv. Hendrika (1820-1898)
v. Anna Maria (1821-1891)
vi. Marinus (1824-1863)
vii. Gerardus Adrianus (1825-1825)
viii. Gerardus Adrianus (1826-1826)
ix. doodgeboren kind (1828-1828)

109 Clasina VAN RIJSWIJK. Zij is geboren in Veen (NB) op 31 oktober 1790. Zij is overleden, op de leeftijd van 75 jaar, in Veen (NB) op 15 maart 1866.

110 Hendrik ROUBOS. Hij is geboren in Uitwijk (NB) op 26 juli 1778. Hij is overleden, op de leeftijd van 53 jaar, in Uitwijk (NB) op 1 juli 1832.

Hendrik huwde met Pieternella DE BOK.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Tonia (1810-)
ii. Bastiaan (1812-)
iii. Pieter (1813-)
55 iv. Maria (1821-1888)

111 Pieternella DE BOK.

112 Berend GRITTER. Beroep: arbeider.

Berend huwde met Hendrika VAN DE GRIND.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
56 i. Albert (1831-)

113 Hendrika VAN DE GRIND. Beroep: arbeidster.

114 Harm SMIT. Beroep: arbeider.

Harm huwde met Geertje (Geertrui) KARPERS.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
57 i. Aaltje (1831-1875)

115 Geertje (Geertrui) KARPERS. Beroep: arbeidster.

116 Heere Jacobs KUIPER. Beroep: arbeider.

Heere Jacobs huwde met Romke DOUWES.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
58 i. Douwe (1821-)

117 Romke DOUWES. Beroep: arbeidster.

118 Johannes SCHREUDER. Beroep: arbeider.

Johannes huwde met Anna Margrieta DE VRIES.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
59 i. Johanna (1822-)

119 Anna Margrieta DE VRIES.

120 Evert Jan KOOI. Hij is geboren in Havelte ongeveer 1797. Hij is overleden, op de leeftijd van 62 jaar, in Kerkenveld, bij Zuidwolde op 28 april 1859. Beroep: arbeider.

Kerkenveld is net als het buurdorp Alteveer ontstaan in het voormalige heide- en moerasgebied dat zich uitstrekte van Zuidwolde tot Coevorden. Dit moeras lag ingeklemd tussen de hoge delen van het Drents Plateau en de stuwmorenes uit de voorlaatste ijstijd. Ook hier ontstond een dik pakket veen.
In het begin van de negentiende eeuw was een groot deel van dit moeras al verveend. De grens lag destijds tussen Alteveer en Kerkenveld. De venen van Alteveer waren al vroeg vanuit de marken Steenbergen en Ten Arlo geëxploiteerd. Dit blijkt uit een overeenkomst uit 1625 tussen de inwoners van de genoemde dorpen en Jonkheer Roelof van Echten. Pas na 1825 werd het Kerkenbovenveen, het latere Kerkenveld, ontgonnen. De dorpsnaam is ontleend aan de marke Kerkenbosch in Zuidwolde. Door de verveningsactiviteiten groeide Kerkenveld vrij snel. In 1881 werd een school in gebruik genomen en in 1900 een kerk. Aan het lange Hoofddiep stonden de meeste huizen voor de veenarbeiders. Naast turfsteken werd er ook boekweit geteeld. Op niet verveende delen werd de bovenlaag van de veenbodem begreppeld, losgehakt, gedroogd en vervolgens in brand gestoken. In de as zaaide men boekweit. Deze werd in het najaar geoogst. De helft van de opbrengst was voor de eigenaar van het veen. De andere helft mochten de veenarbeiders zelf houden.7

Evert Jan huwde met Hilligje Alberts KLUNDERT.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
60 i. Albert (1827-)
ii. Geertje (1835-)

121 Hilligje Alberts KLUNDERT. Zij is geboren ongeveer 1803. Beroep: arbeidster.

122 Romke Fransen SOLDAAT. Beroep: arbeider.

Romke Fransen huwde met Engeltje Jetzes DIJKSTRA.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
61 i. Renskje Romkes (1835-)

123 Engeltje Jetzes DIJKSTRA. Beroep: arbeidster.

124 Roelof NIEUWENHUIS.

Roelof huwde met Geertje Alberts WIERBOSCH.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
62 i. Albert (1834-)

125 Geertje Alberts WIERBOSCH.

126 Hendrik KAMPERMAN. Hij is geboren in Hoogeveen op 24 november 1802. Hij is overleden, op de leeftijd van 58 jaar, in Alteveer Bij Hoogeveen (DR) op 3 september 1861. Beroep: arbeider.

Hendrik huwde op de leeftijd van 32 jaar in Hoogeveen op 31 oktober 1835 met Fennigje Jacobs BOTTER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Johanna (1836-)
63 ii. Janna (1841-1894)
iii. Hendrikje

127 Fennigje Jacobs BOTTER. Zij is geboren in Hoogeveen in 1809. Zij is overleden, op de leeftijd van 84 jaar, in Hoogeveen op 23 oktober 1893. Gedoopt in Hoogeveen op 14 mei 1809.


Achtste generatie
--------------------------------------------------

128 Ds. Johannes Bernardus Theodorus HUGENHOLTZ. Hij is geboren in juli 1725. Gedoopt in Schüttorf (D) op 8 januari 1725. Hij is overleden, op de leeftijd van 63 jaar, in Emlichheim (D) op 16 mei 1789. Beroep: predikant.

Vanaf 8 september 1740 studeerde hij theologie in Groningen. Hij was predikant in Neuenhaus vanaf 17.. , in Coevorden vanaf 17.. en tenslotte in Emlichheim vanaf 1745. Toen hij daar aankwam waren er al direct moeilijkheden omdat de woning van de 2e predikant niet vrij was. De pastorie van de 1e predikant, "De Weme", was nog steeds bezet door ds. Sprüngli, die zijn woning, ondanks zijn emeritaat niet wilde verlaten voor de 2e predikant ds. Villar. Omdat hij zulke goede betrekkingen had met de Oberkirchenrat kreeg hij toestemming om daar te blijven wonen. Daarom bleef Villar, ondanks dat hij 1e predikant was in het vicariaat -de woning van de 2e predikant- wonen. Ds. Hugenholtz woonde eerst in "de Höfte". Dit huis, dat eigendom van de Graaf van Bentheim was, werd vaak gebruikt door predikanten, ambtenaren en weduwen van predikanten. Toen Hugenholtz hier in 1745 kwam wonen, was het al aan het vervallen. Later kwam hij te wonen in een huurwoning, die hij in 1767, toen hij al in de Weme woonde, kocht. Hierover gaat de volgende akte.
Staatsarchief OsnabrÜck rep 955 nr 80 blz 303-304:

"Koopverdrag tussen Hendrikien Wandscheer geb Warsum wed. van Harm Wandscheer en Geesje Hans verkopen 7 mrt 1767 aan ds Joh. Bern. Theod. Hugenholtz, echtlieden, het kleine huisje met een gaarden."

Dit huisje heeft later het nummer 90 gekregen en was in die tijd bewoond door de weduwe van ds. Villar, geboren Straatman uit Hattem.
In 1790 woonde er een Nyhuis in dit huis. Waarschijnlijk zijn dit de dochter en schoonzoon van ds. Hugenholtz.
In 1745 brak er een grote veeziekte uit, waardoor veel boeren in de problemen kwamen. Hugenholtz regelde direct allerlei collectes en kwam daardoor al snel in de gunst bij de boeren. Villar daarentegen had al lange tijd ruzie met de boeren omdat hij de kerkelijke regels precies na wilde leven. Zo verklaarde hij al hun kerkeraadsvergaderingen ongeldig, omdat daar een predikant bij aanwezig moest zijn. Bij de benoeming van Hugenholtz heeft hij zich nooit neer willen leggen, maar hij kon er niets tegen doen. Hij heeft Hugenholtz nooit echt geaccepteerd. Dat de boeren meer ophadden met Hugenholtz dan met Villar blijkt wel uit het feit dat de boeren wel turf wilden steken voor Hugenholtz, maar niet voor Villar.
Sprüngli vertrok uiteindelijk toch uit de 1e pastorie en stierf kort daarop. In deze tijd (ca 1750) moet hij ongeveer getrouwd zijn met Swaantien Büssemaker (1726/1727-5 december 1815). Ze is gedoopt in januari 1727 en op hoge leeftijd overleden in Emlichheim. Ze is een dochter van de rijke boer Hendrik Büssemaker en Geesien Winkelink. De familie Büssemaker woonde in een grote boerderij die links naast de kerk stond (en ook naast de Höfte). Op 10 januari 1750 betrekt hij eindelijk de 2e pastorie.
Rond 1750 liepen 2 dochters van boer Berink vanuit de kerk over het ijs van de Vecht (die in die tijd nog langs de kerk liep) naar huis. Plotseling zakten ze door het ijs en verdronken. Pas in de lente werden ze weer gevonden, hand in hand en één van hen had de bijbel nog onder haar arm (deze bijbel is momenteel (1987) in het bezit van de huidige boer Berink). Ds. Hugenholtz is toen gevraagd om een preek te houden. Na 240 jaar konden verscheidene mensen mij nog vertellen dat deze preek handelde over de woorden: "En Aäron zweeg stil". Deze preek moet dus wel enorme indruk gemaakt hebben.
In 1758 stierf ds. Villar, waardoor Hugenholtz 1e predikant werd, met alle voordelen die daaraan verbonden waren. Vanaf die tijd vermeldde de kerkprotocollen weinig bijzonders. Alles lijkt in goed overleg te lopen. Er waren geen heftige discussies meer, terwijl dat voor 1758 meer regel dan uitzondering was. Het is niet zo vanzelfsprekend dat alles zo rustig verliep, want al meer dan 140 jaar woedde er een heftige strijd tussen de plaatselijke kerkeraad en de machtige Oberkirchenrat. De protocollen melden over meningsverschillen, tegengestelde belangen, inmenging van de kerkeraad met predikanten. Een groot struikelblok was de vraag wie er mocht beslissen over de windmolen die in de gemeente stond, wie de molenaar mocht benoemen etc. De Oberkirchenrat beriep zich op een bepaling van de Graaf van Bentheim uit 1613, waarin zij ook over het vermogen van de gemeente kon beslissen. De kerkeraad van Emlichheim beriep zich op het oude recht, het vóór-constitutionele recht. Ze hadden de molen in 1448 gekocht. De bepaling had dus directe invloed op de economische belangen van de boeren.
Deze boeren hadden veel invloed bij de lokale kerkeraad en zorgden er voor dat de predikant van hun keuze benoemd werd en niet de predikant die de Oberkirchenrat voordroeg. Ook de benoeming van Hugenholtz in 1745 was niet vlekkeloos verlopen. Uit de kandidatenlijst koos de Emlichheimse kerkeraad ds. Eerde uit de Baronie van Breda en de Oberkirchenrat koos voor ds. Poppejus. Toen Emlichheim ds. Eerde er eindelijk doorgedrukt had, bedankte hij. Bij de hernieuwde verkiezingen koos Emlichheim voor ds. Tapper. Uiteindelijk stemde de Oberkirchenrat toe, maar ze wilden niets zeggen over de hoogte van het traktement of over de woning. Hierop bedankte ook Tapper. Uiteindelijk werd de 20 jarige ds. Hugenholtz voorgedragen. Hij won uiteindelijk de verkiezingen met 10:5.
Toen in 1758 ds. Villar stierf, moest er een nieuwe 2e predikant worden gekozen. De Oberkirchenrat stond er op dat de door hun voorgedragen ds. Engelbertz gekozen werd. Als zijn tegenkandidaat stelden ze ds. Schultz voor. De kerkeraad van Emlichheim stelde echter ds. Frantzen voor. Emlichheim koos eenstemmig voor Frantzen en de Oberkirchenrat voor Engelbertz. Ds. Hugenholtz koos diplomatiek voor ds. Schultz, zodat hij de Oberkirchenrat niet tegen zich in het harnas zou jagen, en ook de boeren te vriend te houden.
Emlichheim ging een krachtproef aan met de Oberkirchenrat door toch Frantzen als predikant aan te stellen; en Hugenholtz bevestigde hem. Tien jaar lang werden er processen gevoerd. De Oberkirchenrat schakelde zelfs de koninklijke regering in Hannover in, om ds. Frantzen van zijn taak te ontheffen. Dit omdat hij zijn ambt uitoefende zonder toestemming van de Oberkirchenrat. Ten slotte koos de regering ten gunste van de gemeente Emlichheim.
Hugenholtz en Frantzen konden goed met elkaar opschieten. Frantzen is uiteindelijk meer dan 60 jaar predikant in Emlichheim geweest.
Hugenholtz kreeg als predikant 150 gulden per jaar van het "Geistliche rentambt", dat de in beslag genomen goederen van de RK kerk beheerde. Tevens kreeg de 1e predikant ook een boerderij "de Wedeme" met koeien etc. tot zijn beschikking. Deze boerderij kon hij verpachten, of hij kon er een knecht laten werken. Daarnaast kreeg hij twee groentetuinen tot zijn beschikking en hadden de predikanten het alleenrecht over de toenmalige visvijver achter de kerk. Meestal waren zulke vijvers eigendom van de Graaf. Van de molen kreeg hij nog twee mut rogge. Bij elkaar kreeg hij 700 à 800 gulden, wat veel geld was in die tijd. Hij behoorde dus tot de rijke burgerij en het zal dus wel geen toeval zijn dat hij in de doopregisters de gegevens over de boeren en de hogere klasse opvallend uitgebreider beschreef dan de gegevens over de lage klasse.
Zijn invloed in de Graafschap werd steeds groter omdat hij familiebanden had met veel predikanten, rijke burgers, leden van de kerkeraad (zijn schoonvader was 4 jaar kerkvoogd) en leden van de Oberkirchenrat. Ook van de boeren kreeg hij alle steun. Als deze weer eens ruzie hadden met de Oberkirchenrat, koos hij vaak voor een tussenweg, maar probeerde indirect toch de zin van de boeren er door te drukken.
Uit zijn preken, waarvan ik er enkele in mijn bezit heb, is af te leiden dat hij een conservatieve en orthodoxe predikant was. Hij is tot zijn dood in 1789 predikant geweest in Emlichheim, en is daar op 64 jarige leeftijd overleden. Oorspronkelijk lag jij begraven bij de kerk, maar zijn graf is waarschijnlijk geruimd in de Franse tijd.
In het boek van ds. W.F. Visch: "De geschiedenis van het Graafschap Bentheim", uitgegeven in Zwolle in 1820, is op blz 78 is een gedicht geschreven door ds. Visch zelf. Hierin komt het volgende couplet voor.

Gy Sikkers! Hugenhold, myn vrienden.
En Kappenberg, myn tydgenood.
Myn zoekend oog kan U niet vinden.
Gy slaapt in d' armen van den dood.

Johannes Bernardus Theodorus huwde met Swaantien BÜSSEMAKER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Catharina Elisabeth (~1751-1831)
ii. Ds. Frederik Willem (1754-1812)
64 iii. Ds. Henricus Stephanus (1762-1842)

129 Swaantien BÜSSEMAKER. Zij is geboren in 1726. Gedoopt op 1 januari 1727. Zij is overleden, op de leeftijd van 89 jaar, in Emlichheim (D) op 5 december 1815.

130 Willem KELLER. Hij is geboren in Neuenhaus (D).

Willem huwde met Catharina KRULL in 1755 in Uelsen (D).

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
65 i. Hendrina (1758-1830)

131 Catharina KRULL. Zij is geboren in Uelsen (D) op 14 september 1728.

132 Berent HANA. Gedoopt in Neuenhaus (D) in 1725. Hij is geboren ongeveer 1725. Hij is overleden, op de leeftijd van 65 jaar, in Neuenhaus (D) op 22 mei 1790. Beroep: koopman.

Berent huwde op de leeftijd van 26 jaar in Neuenhaus (D) op 21 november 1751 met Aleida BUITKAMP.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Gerrit (1752-1753)
66 ii. Gerrit (1754-1808)
iii. Jan Berent (~1757-1773)
iv. Frederiek (~1764-)
v. Harmen Hendrik (1767-1770)
vi. Geertruida (1772-1820)

133 Aleida BUITKAMP. Zij is geboren ongeveer 1725. Zij is overleden, op de leeftijd van 66 jaar, in Neuenhaus (D) op 25 november 1791.

136 Mr. Hermannus CRAMER. Hij is geboren ongeveer 1725. Gedoopt in Ootmarsum op 20 mei 1725. Student theologie te Groningen 1745, ontvanger van landsmiddelen van het gerecht Ootmarsum, Ootmarsum, 6, 54, 5, 52, 24, 29. Hij is overleden, op de leeftijd van 36 jaar, ongeveer 1761.

Hij heeft gestudeerd en bekleedde de functie van ontvanger van de landsmiddelen in Ootmarsum, een soort rijksbelastingontvanger.

Hermannus huwde op de leeftijd van 24 jaar in Oosterhesselen op 22 augustus 1749 met Mettina Allegonda KNIJPINGA.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Maria (~1750-<1793)
ii. Fronika (~1752-<1793)
68 iii. Dr. mr. Hendrik Knijpinga (~1754-1815)
iv. Bernardus (~1756-<1793)
v. Willem (~1758-<1793)

137 Mettina Allegonda KNIJPINGA. Zij is geboren ongeveer 1725. Gedoopt in Groningen op 21 september 1725. Zij is overleden, op de leeftijd van 69 jaar, in Ootmarsum in september 1794.

Plaatsingslijst van stukken betreffende het perceel Oude Kijk in 't Jatstraat 8
derde erfgenamen van de boedel, houden boedelschijding:
Aan 1 wordt o.m. toebedeeld de behuizing ten westen in de Oude Kijk in 't Jatstraat naast het Mepschengasthuis door wijlen haar vader bewoond met de stalling en verdere annexen e.d. Aan 3 een behuizing staande ten westen in de Oude Kijk in 't Jatstraat ten noorden van 't huis hiervoor aan de gezworene Warmolts (nomine uxoris) toebedeeld, met de annexen daarvan
Datering 24 september 1756
NB Hierbij latere uittreksels uit de akten vermeld sub 1 en 2 (1 stuk)
Omvang 1 charter; Vindplaats Groninger Archieven481 Perceel Oude Kijk in 't Jatstraat 8, 1755 - 1875

142 Jan Hendrik VAN TUBBERGH. Hij is geboren in 1763. Hij is overleden, op de leeftijd van 92 jaar, op 24 januari 1855. Beroep: deurwaarder.

De functie van deurwaarder vervulde hij o.a. bij het vredegericht. Ook was hij lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Ootmarsum

Jan Hendrik huwde met Geziena Wilhelmina VICTOR.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
71 i. Fenneken (~1765-1828)

143 Geziena Wilhelmina VICTOR. Zij is overleden in 1854.

144 Albert Hermen GESINK. Gedoopt in Deventer (OV) op 28 juni 1733. Hij is geboren ongeveer 1733.

Albert Hermen huwde op de leeftijd van 27 jaar in Deventer (OV) op 6 juni 1760 met Wilhelmina WANSING.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Hermannus
ii. Wessel
72 iii. Arent (1761-1812)

145 Wilhelmina WANSING.

152 Hermann Friedrich RÖVER. Hij is geboren in Delmenhorst (D) in 1726. Hij is overleden, op de leeftijd van 38 jaar, in Wildeshausen (D) op 28 september 1764. Hij is begraven in Wildeshausen (D) in september 1764.

Hermann Friedrich huwde op de leeftijd van 25 jaar in Wildeshausen (D) in december 1751 met Sophie Marie HESPE. (Whs. KB 04, #H.1751/20., H.1751/20., pp.004, pos006).

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
76 i. Gerhard Hermann (1753-1831)
ii. Marie Elisabeth (1756-1757)
iii. Arnold Godfried (1758-)

153 Sophie Marie HESPE. Zij is geboren in Wildeshausen (D) op 27 december 1723. Zij is overleden, op de leeftijd van 53 jaar, in Wildeshausen (D) op 19 januari 1777.

154 Abraham HILVERINK Jr.

Abraham huwde met Maria KELLENHUIJSEN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Elizabeth (~1763-)
ii. Nicolaas (~1764-)
iii. Abraham (~1766-)
77 iv. Dorothea (~1767-1820)

155 Maria KELLENHUIJSEN.

156 August Tobias GUISE (GISIUS). Hij is geboren op 11 mei 1759.

August Tobias huwde met Anna Christina TRAUTMAN.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
78 i. Johann Wilhelm (1759-1826)

157 Anna Christina TRAUTMAN.

158 Johann Adolph KOCHS.

Kind:
79 i. Catharina Maria (1754-1851)

176 Moses Samuels(s) LEEUWARDEN. Hij is geboren in Amsterdam (NH) ongeveer 1749. Hij is overleden, op de leeftijd van 58 jaar, in Amsterdam (NH) op 15 maart 1807. Hij is begraven in Muiderberg op 15 maart 1807. Muiderberg.

Moses Samuels(s) huwde op de leeftijd van 19 jaar in Amsterdam (NH) op 29 januari 1768 met Judith JACOBS.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
88 i. Jacob Mozes (1770-1848)
ii. Levie Mozes (1774-1807)
iii. Naatje Moses (1775-<1826)

177 Judith JACOBS. Zij is overleden voor 1800.

178 Nathan Jacobus BARKLEIJ.

Kind:
89 i. Meijntje Nathan (1767->1832)

200 Pieter Alberts KEUR. Hij is geboren ongeveer 1766. Hij is overleden, op de leeftijd van 75 jaar, in 1841.

Pieter Alberts huwde met Aaltje van EERDEN.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
100 i. Albert (1795-1864)

201 Aaltje van EERDEN. Zij is geboren ongeveer 1767. Zij is overleden, op de leeftijd van 74 jaar, in 1841.

204 Jan WOUD.

Jan huwde met Jantje Roelofs.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
102 i. Roelof (1786-)

205 Jantje Roelofs.

208 Pieter PEETOOM.

Wellicht is hij dit:
Bron: Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie
Noord-Hollands Archief
Algemeen
Gemeente: Hoogwoud
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 12-07-1817
Overledene
Pieter Jansz Peetoom
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-07-1817
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Hoogwoud
Vader
- -
Moeder
- -
Partner

Nadere informatie
geboortepl.:-

Pieter huwde met Cornelia Veen.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Jan (~1787-)
104 ii. Abraham (1791-1868)

209 Cornelia Veen.

210 Klaas SLOT. Hij is overleden in 1826.

Klaas huwde met Aafje KEESMAN.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
105 i. Grietje (1800-1883)

211 Aafje KEESMAN.

212 Dirk WIJNGAARD.

Dirk huwde met Grietje SCHOENMAKER.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
106 i. Jacob (1797-1871)

213 Grietje SCHOENMAKER.

216 Hendrikus SCHEURWATER. Hij is geboren ongeveer 1741. Gedoopt in Woudrichem (NB) op 12 november 1741. Doopgetuige was Seijke Scheurwater. Hij is overleden, op de leeftijd van 75 jaar, in Veen (NB) op 28 februari 1816. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoons Cornelis (2536) arbeideren Gerardus Adrianus (2537) bouwman. Cornelis woonde toen in huis Nr. 83 en Gerardus Adrianus in huis Nr. 37 te Veen. (Overlijdensakte 3/1816).

Hendrikus huwde met Margrita PELLICAAN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Anneke (~1766-)
ii. Kornelia (~1768-1821)
iii. Kornelis (~1770-1841)
iv. Jenneke (~1777-1848)
v. Cornelis Pellikaan (~1779-1872)
vi. Gerharda (~1782-)
vii. Gerharda (~1784-)
108 viii. Gerardus Adrianus (1786-1828)
ix. Hendrikus (~1789-1831)

217 Margrita PELLICAAN. Zij is geboren ongeveer 1742. Zij is overleden, op de leeftijd van 87 jaar, in Woudrichem (NB) op 2 maart 1829. Gedoopt in Woudrichem (NB) op 17 september 1742.

Haar naam werd ook als Anna Margrita Pellec(k)aan geschreven.

218 Hendrikus VAN RIJSWIJK.

Hendrikus huwde met Petronella KOOLHAAS.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
109 i. Clasina (1790-1866)

219 Petronella KOOLHAAS.

220 Pieter ROUBOS.

Pieter huwde met Maria BURGHOUT.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
110 i. Hendrik (1778-1832)
ii. Maria
iii. Jannigje
iv. Johanna
v. Johannes

221 Maria BURGHOUT.

240 Jan Pieters KOOI.

Jan Pieters huwde met Geesje EVERTS.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
120 i. Evert Jan (~1797-1859)

241 Geesje EVERTS.

242 Albert KLUNDERT.

Kind:
121 i. Hilligje Alberts (~1803-)

252 Derk KAMPERMAN.

Derk huwde met Johanna Wilhelmina MAALDERINK.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
126 i. Hendrik (1802-1861)

253 Johanna Wilhelmina MAALDERINK.

254 Jacob Willems BOTTER.

Jacob Willems huwde met Hendrikje Roelofs MAGER.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
127 i. Fennigje Jacobs (1809-1893)

255 Hendrikje Roelofs MAGER.


Negende generatie
--------------------------------------------------Ds. Friedrich Wilhelm HUGENHOLTZ

256 Ds. Friedrich Wilhelm HUGENHOLTZ. Hij is geboren in Wetter a/d Ruhr (D) in augustus 1693. Hij is overleden, op de leeftijd van 36 jaar, op 7 maart 1730. Hij is begraven in Schüttorf (D) op 15 maart 1730. Beroep: predikant.

Hij is geboren in de "Freiheit" Wetter a/d Ruhr.
Vanaf 28 april 1714 studeerde hij aan de "Hochschule" in Herborn, waarna hij in 1718 de eerste protestantse predikant in Iserlohn werd. Op 11 mei 1721 werd hij voorgesteld in Schüttorf aan de kerkenraad. Op 27 juli 1721 vertrok hij naar Schüttorf.
Mijn grootmoeder Hugenholtz-Lehmkuhl vertelde mij omstreeks 1976 dat hij overleden zou zijn ten gevolge van tuberculose. Hij is begraven in Schüttorf op 15 maart 1730.
Bij mijn bezoek aan Schüttorf op 15 augustus 2000 was men druk bezig
de kerk te restaureren. Er zijn uit die tijd geen grafstenen meer aanwezig. Af en toe komt er tijdens de restauratie nog een fragment van een steen naar boven. Het gehele interieur van de kerk is in de Franse tijd (begin 1800) vernietigd. Ook bijna alle kerkboeken zijn toen verdwenen. Rond 1955 zijn op een zolder toch nog twee exemplaren boven water gekomen. In beide boeken zijn vrij veel aantekeningen door en over deze predikant aanwezig; het schrift is echter dermate slordig, dat het zeer slecht toegankelijk is. Daarbij is het geschreven in een mengeling van Oud-Nederlands, Duits en Latijn.

Die reformierte Gemeinde zu Iserlohn wurde von 1709 bis zum Amtsantritt des ersten Pfarrers im Jahre 1718 regelmäßig durch einen Pfarrer betreut, der einmal vierteljährlich aus dem ca. 20 km entfernten Wickede anreiste, erster Prediger der Gemeinde war von 18.5.1718-1721 Friedrich Wilhelm Hugenholz, *..., +..., aus Wetter, der am 24.4.1718 gewählt und am 18.5.1718 ordiniert wurde und 1721 nach Schüttorf / Grafschaft Bentheim wechselte.8

Friedrich Wilhelm huwde met Catharina Elisabeth STÜHLEN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Anna Catharina (1723-1796)
128 ii. Ds. Johannes Bernardus Theodorus (1725-1789)
iii. Ds. Petrus Hermannus (1728-1811)

257 Catharina Elisabeth STÜHLEN. Zij is geboren in 1688. Zij is overleden, op de leeftijd van 79 jaar, op 18 maart 1767.

258 Hendrik BÜSSEMAKER.

Hendrik huwde met Geesien WINKELINK.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
129 i. Swaantien (1726-1815)

259 Geesien WINKELINK.

260 Jan KELLER. Beroep: burgemeester van Neuenhaus.

Kind:
130 i. Willem

262 Jan CRULL. Hij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Uelsen (D) op 23 oktober 1730. Beroep: burgemeester van Uelsen.

Jan huwde met Janna MÜLDER op 28 januari 1716 in Uelsen (D).

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Garrit (1719-1797)
ii. Hermanna (1722-1724)
iii. Joost (1724-1787)
131 iv. Catharina (1728-)
v. Machtelt (~1723-)

263 Janna MÜLDER.

264 Geert HANA. Hij is geboren in 1700. Hij is overleden, op de leeftijd van 51 jaar, in Neuenhaus (D) op 21 februari 1751.

Geert huwde op de leeftijd van 23 jaar in Neuenhaus (D) in 1723 met Jenne LAMBERS.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
132 i. Berent (~1725-1790)

265 Jenne LAMBERS. Zij is geboren in Ootmarsum. Zij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Neuenhaus (D) in 1755.

272 Dr. mr. Bernardus KREMER (CRAMER). Hij is geboren ongeveer 1689. Gedoopt in Ootmarsum op 24 februari 1689. Hij is overleden, op de leeftijd van 39 jaar, na 1728. Beroep: advocaat, burgemeester. Opleiding: rechten.

Hij was advocaat en lakenkoper in Ootmarsum. Tevens oprichter van de eerste papiermolen te Mander (1711) en burgemeester van Ootmarsum 1719-1728.

Zoals water en papier bij elkaar horen, zo horen ook papier en Cramer bij elkaar. De naam Cramer komt van Kremer en staat al vermeld in het oude burgerboek van Ootmarsum. Dr. Bernardus Kremer, de stichter van de papierfabriek, stamde af van deze oude familie. In 1711 stichtte hij in Mander de eerste papiermolen die door waterkracht werd aangedreven. Het water dat deze molen deed draaien, dreef nog twee andere door Cramer gekochte molens aan. Toen hij in 1715 in het huwelijk trad, veranderde B. Kremer zijn naam in B. Cramer en deze naam bleef verbonden aan de papierfabriek: B. Cramer Ootmarsum; Fabriekant van Machinale Pak-, Bord- en andere Papieren. In 1724 kocht B. Cramer landgoed het Springendal van de graaf Van Heiden Hompesch. De molen die daar stond werd onder eigen beheer in gebruik genomen. Een korenmolen die ook op het Springendal stond werd eveneens verbouwd tot papiermolen. In 1780 had de familie Cramer maar liefst vijf molens in bedrijf. Deze produceerden per dag 400 kg papier. Voor papier maken was veel water nodig. Al dit water werd onttrokken aan de Springendalsebeek en de Mosbeek. Dit tot groot ongenoegen van de boeren in de omgeving, die het water net zo hard nodig hadden voor hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld om hun weiden te bevloeien. Dit leidde natuurlijk tot veel onderlinge spanningen. In 1792 werden tenslotte de rechten in een contract vastgelegd.9

Bernardus huwde op de leeftijd van 26 jaar in Neuenhaus (D) op 17 februari 1715 met Maria KELLER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Willem (~1715-1795)
ii. Margaretha (~1717->1736)
iii. Aleida (~1720-)
iv. Gesina Elisabeth (~1722-1764)
136 v. Mr. Hermannus (~1725-~1761)

273 Maria KELLER. Gedoopt in Neuenhaus (D) op 4 juni 1687. Zij is geboren ongeveer 1687.

274 Hindrik KNIJPINGA. Hij is geboren in 1685. Hij is overleden, op de leeftijd van 70 jaar, in Groningen in 1755. Gedoopt in Groningen op 12 juli 1685. in de Martinikerk.

Hendrik junior wordt later boekhouder en ontvanger, archdiaken en ouderling. Het album studiosorum van de Groninger universiteit vermeldt twee inschrijvingen van een Henric(us) Knijpinga, een in 1702 en een in 1713; de eerste inschrijving lijkt hier van belang. Op 1 september 1715 gingen Hendrik Knijpinga en Frouke Brongers in ondertrouw te Groningen. Twee jaar daarna kocht Hendrik het groot burgerrecht van de stad Groningen, dat in 1666 naast het gewone burgerrecht was ingevoerd. Het bezit ervan was sindsdien noodzakelijk voor het verwerven van een aantal hoge ambten.
Frouke Brongers werd op 2 oktober 1698 gereformeerd gedoopt. Ze was een dochter van Hendrik Brongers en Henrica Nijenhoff. Doordat haar broer Johannes vroeg overleed, werd zij enig kind. In 1730 maakten de ouders van Frouke Brongers hun testament op, waabij zij hun dochter tot ‘universeel erfgenaam’ benoemden. Haar ouders waren in goeden doen: in het taxatiegeld van 1731 stonden zij genoteerd voor een vermogen van f. 8000,-. Waarschijnlijk heeft het fortuin van Frouke bijgedragen aan de verwerving van het Hinckaertshuis in 1743.

Knijperigheid
Hendrik Knijpinga was iemand die erg op de centen lette. Zijn beroep als boekhouder zal daar mede debet aan zijn geweest. Soms voerde hij zijn strikte financiële beheer zo ver door, dat dit ten koste ging van de betrekkingen met zijn (schoon)familie. Drie voorbeelden worden hierna beschreven.
De bezittingen van Hendrik Knijpinga en Frouke Brongers leverden hen flinke sommen geld op, die zij weer uitleenden aan stadgenoten en familieleden. Zo leenden zij in 1734 hun neef Hendrik Brongers f. 300,-. Toen die in financiële problemen kwam, was hij niet in staat de rente te betalen. Toen zijn neef op zijn sterfbed lag, haastte Knijpinga zich zijn financiële belangen veilig te stellen. Uit de scheidingsakte die na Hendriks dood in 1756 werd opgemaakt, blijkt overigens, dat deze vordering nog steeds uitstond en onverdeeld bleef over zijn drie kinderen.
In 1730 maakten de schoonouders van Hendrik hun testament op, waarbij Frouke tot universeel erfgenaam werd benoemd. Daarnaast legateerden zij enkele honderden guldens aan de stadsarmen, het Rode Weeshuis, het Groene Weeshuis en het Scheuningsgasthuis. Na het overlijden van zijn schoonouders weigerde Hendrik Knijpinga in 1740 echter de legaten voor de weeshuizen in Groningen uit te betalen. De bepalingen in het testament legde hij in zijn voordeel uit. Op grond van jurisprudentie kreeg Hendrik echter ongelijk: als de bepalingen in een testament onduidelijk zijn, moeten zij altijd ten gunste van de legatarissen worden geïnterpreteerd. De legaten moesten dus gewoon worden uitgekeerd aan de armen en wezen in de stad. Hendrik zal zich met de manier waarop hij omging met de uitvoering van het testament van zijn schoonouders niet erg geliefd hebben gemaakt bij zijn schoonfamilie!
In 1750 was Hendrik betrokken bij het faillissement van zijn neef Gerrit Brongers in Scheemda. Die had in 1746 en 1747, zijn moeder, vrouw, twee broers en een zwager verloren. Gedurende zijn huwelijk heeft hij tien van zijn kinderen ten grave moeten dragen. Vanaf 1747 ging het Gerrit ook financieel steeds slechter. Hij moest in hoog tempo veel van zijn onroerende goederen verkopen, omdat diverse schuldeisers hem op de huid zaten. In 1750 vroeg Ubbo Meertens, die Gerrit duizend Caroligulden had geleend, diens faillissement aan. In plaats van zijn neef de helpende hand te bieden, eiste ook Hendrik Knijpinga achthonderd Caroligulden geleend geld terug. Gerrit heeft dan al de helft van zijn woonhuis verkocht aan zijn dochter en haar man, en nu werd ook de andere helft gerechtelijk geveild.

Overlijden
Hendrik Knijpinga overleed kort vóór 19 april 1755. Hij is dan al tien jaar weduwnaar. Zijn vrouw Frouke Brongers was al kort vóór 31 juli 1745 overleden, eveneens te Groningen.

Hindrik huwde met Froucke BRONGERS.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
137 i. Mettina Allegonda (~1725-1794)
ii. Hindrik Adam (~1734-<1768)

275 Froucke BRONGERS. Zij is geboren in Groningen in 1698. Zij is overleden, op de leeftijd van 47 jaar, in Groningen in 1745. Gedoopt in Groningen op 2 oktober 1698. gereformeerd gedoopt.

Ook de spelwijze "Bongers" ben ik tegengekomen.

284 Jan Hindrik VAN TUBBERGH. Beroep: tapper.

Omstreeks 1753 was hij diaken van de Gereformeerde Gemeente. Zoals de naam al zegt, kwam de familie uit Tubbergen (1648).

Jan Hindrik huwde met Magdalena DOLL (DOLS?).

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
142 i. Jan Hendrik (1763-1855)
ii. Gerridina (~1757-)

285 Magdalena DOLL (DOLS?).

Zij was afkomstig uit Uelsen (D).

288 Arent GIESINK. Hij is geboren in 1700.

Arent huwde met Aleijda REIJNDERS.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Fenna Margrita (1729-)
144 ii. Albert Hermen (~1733-)
iii. Hendrik Jan
iv. Maria Elisabeth (~1737-1812)
v. Lambertus (~1734-)
vi. Aleijda (~1743-)
vii. Barent (~1727-1796)
viii. Wessel (~1731-)
ix. Wilhelm (~1739-)

289 Aleijda REIJNDERS.

306 Hinrich HESPE. Hij is geboren in Wildeshausen (D) op 12 november 1690. Hij is overleden, op de leeftijd van 71 jaar, in Wildeshausen (D) op 24 november 1761. Beroep: “Kaufmann, Kammerarius”. Godsdienst: Luthers.

Hinrich huwde op de leeftijd van 27 jaar in Wildeshausen (D) op 13 september 1718 met Maria Elisabeth BORCHSTEDT.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Arnold Hinrich (1719-)
ii. Anna Maria Helena (1721-)
153 iii. Sophie Marie (1723-1777)
iv. Margareta Lucia (1726-1786)
v. Hinrich (1728-)
vi. Arnold (1731-)
vii. Johann Friedrich (1733-1812)
viii. Catharina Regina (1735-1777)

307 Maria Elisabeth BORCHSTEDT. Zij is geboren in Melle (D) in september 1701. Zij is overleden, op de leeftijd van 50 jaar, in Wildeshausen (D) op 12 september 1751.

308 Abraham HILVERINK.

Kind:
154 i. Abraham Jr.

352 Samuel LEVI.

Kind:
176 i. Moses Samuels(s) (~1749-1807)

354 Jacob BENJAMINS.

Kind:
177 i. Judith (-<1800)

400 Albert Hendrik KEUR. Hij is geboren ongeveer 1725.

Albert Hendrik huwde met Trijntje Pieters STIK.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
200 i. Pieter Alberts (~1766-1841)

401 Trijntje Pieters STIK.

432 Cornelis Hendriksz SCHEURWATER. Hij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Oudijk (NB) op 16 juni 1766. "Den 16e Juny 1766 geeft aan Huybert Scheurwaater woonende op den Oudendijk het lijck van zijn vader Cornelis Scheurwaater, aldaar overleeden en als van onvermogen voor pro deo.", begraven op 16-06-1766 te Woudrichem (NB), (Impost begraven te Woudrichem.

Op 3 oktober 1755 passeerde voor Notaris Kuypers te Woudrichem huntestament op de langstlevende onder nummer 75. Testament van CornelisScheurwater en Anneke Huybers Schouten: "Testament van twee egtelieden;dewelke geene ampten nog bedieningen hebben, en verklaren beneeden detwee duysent guldens gegoed te zijn, zonder Fideicommis. Op huyden denderden October zeventien- hondert- vijff-en-vijtig; compareerde voor mijSebastiaan Kuypers, openbaer Notaris bij den Edele Hove van Hollandgeadmitteert, in Woudrichem residerende ter presentie van de nagenoemdegetuygen Cornelis Scheurwater en Anneke Huybers Schouten, egtelieden,wonende aan den Ouden-dijk onder deze stads jurisdixie. Te kennengevende geneegen te zijn om te disponeren van hunne na te latengoederen; mitsdien nevocerende alle hunne voorgaande Testamenten , encodicillen, komende ter dispositie, zoo verklaart de eerst-stervende, delangst-levende van hun beijde te nomineren, en te institu.eren tot zijne,ofte haren eenigen universelen erfgenaam, en dat in alle hunnewederzijdse na te latene goederen; des dat de langst-levende gehoudenzal zijn, de kinderen staande huwelijk verwekt behoorlijk te onderhoudenen op te voeden tot hunne agtien jaren, off eerder huwelijken state; endaar en boven aan dezelve te samen uyt te keeren een somme vanvijf-en-twintig guldens in voldoening hunner legitime portie;verkiesende nopens het versterf hunner verwekte kinderen het aasdoms,met verwerping van het schependoms versterfregt. Stellende wijders delangst-levende van hun beide aan tot voogd off voogdesse over hunne nate laten minderjarige kinderen, en kindskinderen, , met magt vanassumtie, en surrogatie tot den eynde toe; mitsdien uyt hunnen boedelsecluderende alle Heeren weesmeesteren waar hun comparanten sterf-huys,zoude moogen koomen te vallen van de Geregte, als weesmeesteren dezerSteede. Al het gunt vorschreve staat, de comparanten duijdelijkvoorgeleezen zijnde en door hen (zoo zij zeijden) wel verstaan,begerende dat dit instrument volkomen effect genieten zal, het zij alstestament, of codicil, zoo als het zelve best zal kunnen bestaan. Aldusgedaan en gepasseert ter presentie van de heren Jan Willem Bruystens enJan Stuart, als getuygen ten dezen gerequireert. Dit handmerk is gestelddoor Cornelis Scheurwater, verklarende niet anders te kunnen schrijven,in prezentie van ons ondergetekende notaris, en getuygen bovengenoemt".(was getekend) Anneke Huijbers Schouten; J.W. Bruijstens; Jan Stuart enSebastiaan Kuypers. - . - . - . - . - . - . - Op 5 juni 1765 passeerdeonder no. 32 voor notaris van Eeten te Woudrichem het Testament vanCornelis Scheurwater. Codicil van een persoon volgens opgave beneden de2000 gulden gegoed. "Op huyden den 5 Juny 1765 compareerde voor mijWillem van Eeten openbaar notaris bij den Hove van Holland geadmitteerdte Woudrichem residerende ter pretentie van de nagenoemde getuigen,Cornelis Scheurwater, wonende aan den Oudendijk onder Woudrichem bequaamen genegen om codicilair te disponeren. Alvorens komende ter dispositiedeclareert hij comparant dat zijn soon Hendricus Scheurwater in eygendomtoebehoord een graauwe merry met een graauw blaard veulen alsmede devaal gere..ielde pink in sijn comparants boedel zijnde begerende datindien hij datselve in zijn testateurs leven niet genoten mocht hebbenalsdan gem. Hendricus Scheurwater deselve op zijn testateurs overlijdenuyt sijnen boedel zal trecken en genieten zonder eenige korting voorvoeder, geld of iets anders en legateerd voorts aan gem. HendrikusScheurwater nog een paard uyt zijne nalatenschap volgens de verkiesingvan gem. Hendricus Scheurwater, alsmede aan sijn soon HuybertScheurwater mede een paard volgens desselfs verkiesing nadat HendricusScheurwater sal gekosen hebben. Stellende wijders tot voogden over alleminderjarige in zijne nalatenschap geinteresseert, zijn soon HuybertScheurwater en Cornelis Pellecaan, gevende deselve zodanige ampele magtals voogden kan of mag gegeven worden met begeerte dat gem. voogden voorzo veel de portie van zijn soon Hendricus Scheurwater aangaat degoederen niet zullen behoeven verkoopen maar dat de selve hetzij bijverdeeling of verkooping den boedel zullen mogen deelen en met de portievan gem. Hendricus Scheurwater handelen zoo als zij zullen komen goed tevinden. Gevende voorts aan deselve nog de magt om een of meer persoonenmet en nevens sich of in desselfs plaats te verkiesen en aan te stellendie gelijke magt hebben zullen tot den eynde der voogdije metuytsluyting van de Heeren weesmeesteren speciaal de Heeren weesmeesterender stede Woudrichem.Alle 't gene voorts staat den comp.t klaar enduydelijk voor gelesen sijnde begeerde hij hetzelve na zijn dood zalworden agtervolgt en volkomen effect sorteren als codicil of te ter sakedes doods of onder den levende zoo als het best zal kunnen en mogenbestaan. Aldus gedaan en gepasseert ten woonhuyse van den comp.t terpresentie van Heer Dani.el Roy en Cornelis van Nuus als getuigen. Ditmerk is gesteld door Cornelis Scheurwater in onse presentie. Corn. vanNuus Dani.el Roy W. v. Eeten not. 1765. - . - . - . - . - . - . - Ziek tebed liggende, doch goed bij zijn verstand, liet Cornelis Scheurwater op26 Meij 1766 notaris van Eeten andermaal bij zich komen, om deze,voordat de "ure des doods" voor hem, Cornelis, aanbrak, zijn uiterstewilsbeschikking kenbaar te maken. Deze wilsbeschikking draagt het nummer39: "Op huyden den 26 Meij 1766, compareerden voor mij Willem van Eeten,openbaar notaris bij den hove van Holland geadmitteerd in Woudrichemresiderende ter pretentie van de nagenoemde getuigen. Cornelis wonendeaan den Oudendijk onder Woudrichem ziek te bedde leggende dog zijnverstand en memorie wel hebbende zoo uijterlijk bleek, te kennen gevendegenegen te zijn om van zijne goederen te disponeren, verklarende tendien eijnde eerst en voor af te herroepen en vernietigen alleTestamenten, Codicillen en andere actens van uytterste wille voor datodeses gemaakt, willende dat deselve van geen de minste kragt zijnzullen, en komende ter dispositie verklaard hij testateur te teprolegateren aan zijn soon Cornelis Scheurwater alle het gene denselvevan hun Testateur heeft genoten, als mede ................... alle demeubelen, inboedel en huyscierraat die hij Testateur ten tijde dat hijbij zijn gem. soon is komen inwoonen aldaar ten huyse heeft gebragt,uytgesondert sijn Testateurs kist en de goederen die in de gem. kistzullen gevonden werden, als mede uytgesondert de kleederen, goud ensilver tot zijn Testateurs lijst behoorende, en Praelegateerd nog aangem. Cornelis Scheurwater alle de goederen die deselven van hemTestateur uijt de hand heeft gekogt, of de cooppenningen die denselvendaar voor aan hem Testateur schuldig is, daarvan nogtans uytgesonderthet gene denselve op het erfhuys heeft gekogt. Voorts Praelegateerd hijTestateur aan zijn soon Hendricus Scheurwater alhet gene denselven vanhem Testateur eenigsints heeft genoten speciaal de goederen diedenselven van hem Testateur uyt de hand heeft gekogt, of decooppenningen van dien die denselven aan hem Testateur verschuldig is,uytgesondert het gene Henricus Scheurwater op sijn Testateurs erfhuysheeft kekogt. En praelegateerd wijders aan zijn dogter Maria Scheurwatereen Somma van vijftig gulden. Voorts verklaard hij Testateur te willenmaken en bespreken aan zijne twee kinderen Cornelis en HendrikusScheurwater het regt van huure, dat hij Testateur op zijn overlijden zalhebben aan de landen genaamt het else bos toebehorende de weduwe vanJacob de Geus, begerende hij Testateur ingevalle op zijn overlijden deschoof van het vlas, koorn, offander gewas, (kan Testateur aangaandenog) te velde zijn mogt, zijn eygen twee kinderen, gem. schoof zullengenieten en de en de huur of pagte van de 8 nog nijt verhuurde ofverpagte percelen lands zullen ontvangen en genieten sonder eenigevergoeding of uythuring daar voor aan den boedel te doen, des dat genetwee kinderen, daar en tegens aan de Wed. Jacob de Geus zullen betalenhet jaar huur waar van zij in maniere als verm. het genot streckenzullen, doch ingevalle op zijn overlijden de voorste schoof reets vanhet veld zijn mogt, zal het regt tot de huure van zijn gem. tweekinderen aanvang nemen met het eerst volgende jaar na zijn Testateursoverlijden. Wijders verl;aard hij Testateur tot zijne enige en algeheleerfgenamen te noemen en te stellen zijne vijf kinderen, Anna, Huybert,Maria, Cornelis en Hendricus Scheurwater en bij vooroverlijden vaniemand van hun des vooroverledens wettige afkomelingen bijplaatsvulling, sonder dat iemand van hun in collatie behoeven te brengenhet gene deselve voor dato deses van Testateur genoten hebben. Voortsbekend hij Testateur aan hun de magt om ten alle tijde bij particuliereactens of geschrifte door hem alleen of in presentie van getuigengetekent dese sijne dispositie te veranderen nog legaten te makendeselve te vermeerderen, verminderen, aanstelling van voogden enexersiteurs te doen, en te ontnemen, en zodanige begeerte en bevelen tedoen en te herdoen, als hij zal komen goed te vinden begerende dat hetzelve van zodanige kragt en waarde zijn zal als of het in dese watgeinsereert.. Alle het gene voorts staat den Testateur duydelijk en vanwoord tot woord voorgelesen zijnde verklaarde hij het zelve te wetenzijn Testament laatste en uytterste wil begeren dat het zelve na zijndoor volkomen effect sorteren zal als Testament, codicil of andere actevan uyterste wil zoo als het zelve best zal kunnen en mogen bestaan.Aldus gedaan en gepasseert ten woonhuijse van den Testateur terpresentie van den wel Eerwaarde Heer Arnoldus van der Palm, en CornelisNuus als getuigen. Dit merk is gesteld door Cornelis Scheurwater in onsepresentie A. van der Palm, pred. te Woudrichem Corn. van Nuus W.v.EetenNotaris 1766.

Cornelis Hendriksz huwde met Anneke Huijberts SCHOUTEN ongeveer 1724 in Almkerk (NB). 1724 of 1725.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Anna Cornelisdr (1726-1782)
ii. Huijbert Cornelissen (~1728-)
iii. Maria Cornelisdr. (~1733-1776)
iv. Cornelis Cornelisz. (~1739-1790)
216 v. Hendrikus (~1741-1816)

433 Anneke Huijberts SCHOUTEN. Zij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Oudendijk (NB) op 18 maart 1765. Zij is begraven in Woudrichem (NB).

In 1732 tot lidmaat aangenomen Anneke Huijbers Schouten, met attestatie van Almkerk. Uit Actenboek van de kerkeraad te Woudrichem lopend over de jaren 1641 - 1755), overleden op 18-03-1765 te Oudendijk (NB). Op deze datum werd haar overlijden aangegeven "Den 18 Maart 1765 geeftaan Cornelis Scheurwaater woonende op den Oudendijck het lijck van zijn vrouw Anneke Schouten, aldaar overleden als van onvermogen voor pro deo". Begraven op 18-03-1765 te Woudrichem (NB), (Impost begraven te Woudrichem. Uit: Gen. Tijdschrift voor Midden- enWest-Brabant 1990). In 1732 werd zij te Woudrichem tot lidmaat aangenomen, met attestatie van Almkerk (Uit: "Ons Voorgeslacht" 1951 - 1953)


Tiende generatie
--------------------------------------------------

512 Petrus Bernhardus HUGENHOLTZ. Hij is geboren in 1663. Hij is overleden, op de leeftijd van 73 jaar, in Wetter a/d Ruhr (D) op 4 september 1736. Beroep: praeceptor vd Latijnse school in Wetter a/d Ruhr.

Hij was van 1686 tot zijn dood in 1736 praèeceptor (rector) van een kleine Latijnse school in Wetter a/d Ruhr. Hij was raadslid in Wetter a/d Ruhr in 1709, 1710 en in 1727. In 1713 was hij "Gemeinheitmann", maar wat dat inhoud is mij niet bekend.
Hij bezat 104 roeden land in Kallenhorn. De waarde van zijn huis werd op 15 december 1706 geschat op 300 thaler, terwijl het huis van de burgemeester van Wetter (Robert Pottmann; zijn grootvader) op 100 thaler getaxeerd werd.
Slechts één huis wordt hoger in waarde geschat.

Foto houten kistje: Opschrift bovenzijde: ANNO 1712 PROBUS INVIDET NEMINI (‘Niemand benijdt een bescheiden mens’) FIDUS (‘Zoon’)

Petrus Bernhardus huwde met Anna Maria ALBERHAUSEN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Maria Helena (1685-1738)
256 ii. Ds. Friedrich Wilhelm (1693-1730)
iii. Ds. Petrus Conradus (1697-1726)
iv. Elisabeth Josine (>1697-1701)

513 Anna Maria ALBERHAUSEN. Zij is geboren in 1660. Zij is overleden, op de leeftijd van 74 jaar, in Wetter a/d Ruhr (D) op 20 april 1734.

514 Johannes STÜHLEN. Beroep: burgemeester van Nordhorn.

Kind:
257 i. Catharina Elisabeth (1688-1767)

524 Joost CRULL. Hij is geboren ongeveer 1667. Gedoopt in Zwolle op 20 februari 1667. Hij is overleden, op de leeftijd van 59 jaar, in Uelsen (D) op 5 maart 1726. Beroep: Burgemeester van Uelsen.

Kind:
262 i. Jan (-1730)

526 Garrit MÜLDER.

Kind:
263 i. Janna

544 Wilhelm KREMER. Hij is overleden ongeveer 1709.

Deed belijdenis (geref.) in Ootmarsum sept 1671. Lakenkoper (1677). Burgemeester te Ootmarsum 1695-1702; 1705-1706. Provisor van het armengilde aldaar (1698).

Wilhelm huwde met Aeltien KUIJPERS op 10 mei 1674 in Ootmarsum.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Berent (~1678-)
ii. Harmannus (~1683-)
iii. Gerrit Jan (~1681-<1717)
iv. Daniel (~1685-)
v. Aleida (~1679->1721)
272 vi. Dr. mr. Bernardus (~1689->1728)
vii. Hendrina (~1676-1738)

545 Aeltien KUIJPERS. Zij is overleden in 1736.

546 Herman KELLER. Hij is geboren in Neuenhaus (D) ongeveer 1662. Hij is overleden, op de leeftijd van 58 jaar, in Neuenhaus (D) op 24 februari 1720.

Herman huwde op de leeftijd van 25 jaar in Neuenhaus (D) op 6 mei 1687 met Margaretha KRUSEN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
273 i. Maria (~1687-)
ii. Jan Willem (1688-1710)
iii. onbekend (1692-)
iv. onbekend (1698-1698)
v. Engelina Gesina (1700-1706)
vi. Sjoekina (1712-)

547 Margaretha KRUSEN. Zij is geboren in Neuenhaus (D) in 1649. Zij is overleden, op de leeftijd van 82 jaar, in Neuenhaus (D) op 9 juli 1731.

550 Hendrik BRONGERS.

Hendrik huwde met Henrica NIJENHOFF.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
275 i. Froucke (1698-1745)

551 Henrica NIJENHOFF.

800 Hendrik LUYTJES. Hij is geboren ongeveer 1685.

Hendrik huwde met Hendrikje VOLKENS.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
400 i. Albert Hendrik (~1725-)

801 Hendrikje VOLKENS.

864 Hendrik Bastiaanz. SCHEURWATER. Hij is geboren in 1660. Hij is overleden, op de leeftijd van 59 jaar, in Woudrichem (NB) na 1719.

Hendrik Bastiaanz. huwde op de leeftijd van 26 jaar in Almkerk (NB) op 8 december 1686 met Anneke Cornelisdr. SAGT.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Sijke Hendricx (1695-)
ii. Bastiaan Hendriksz (~1701-)
iii. Lientje Hendriksdr (~1703-)
iv. Dingena Hendriksdr. (1705-)
v. Adriaan Hendriksz.
vi. Bastiaantje Hendriksz.
432 vii. Cornelis Hendriksz (-1766)

865 Anneke Cornelisdr. SAGT.

866 Huijbert Cuijndertszn SCHOUTEN.

Huijbert Cuijndertszn huwde met Marijke Thijse IPPEL.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
433 i. Anneke Huijberts (-1765)

867 Marijke Thijse IPPEL.


Elfde generatie
--------------------------------------------------

1024 Bernd HUGENHOLDT. Hij is geboren in Wetter a/d Ruhr (D) in 1635. Hij is overleden, op de leeftijd van 80 jaar, na 1715. Beroep: Frohn (gerechtsbode).

Hij was van 1661 tot 1715 "Frohn" (gerechtsbode) in Wetter a/d Ruhr (D).

Bernd huwde met Elisabeth POTTMANN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Johann Henrich (1654-1727)
512 ii. Petrus Bernhardus (1663-1736)
iii. Johann Diederich (1683-1736)
iv. Peter Hermann

1025 Elisabeth POTTMANN. Zij is overleden na 1690. Ze wordt op 2 februari 1690 nog genoemd als doopgetuige in het doopboek van de evangelisch lutherse kerk.

1026 Henricus ALBERHAUSEN.

Kind:
513 i. Anna Maria (1660-1734)

1048 Joan Henrik CRULL. Hij is geboren in Zwolle in 1627. Hij is overleden, op de leeftijd van 66 jaar, in Den Haag (ZH) op 24 september 1693. Hij is begraven in Den Haag (ZH) op 26 september 1693. Beroep: burgemeester.

Hij was burgemeester van Zwolle 1657-93, gecomm. ten landdage van Overijssel 1669-75, cameraar en hoofdschout van Zwolle 1674, gecomm. ter Staten-Generaal 1675-93.

Joan Henrik huwde met Martha MEEUWSEN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
524 i. Joost (~1667-1726)
ii. Dr. mr. Anthoni (~1665-1727)

1049 Martha MEEUWSEN. Zij is overleden voor 1675.

1088 Henrich KREMER. Hij is overleden ongeveer 1683.

Lakenkoper te Ootmarsum, burgemeester van Ootmarsum van 1667-1668

Henrich huwde met Margaretha METTINCK.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Elisabeth
544 ii. Wilhelm (-~1709)
iii. Berent
iv. Aleida (-<1680)
v. Anton (-1718)
vi. Maria

1089 Margaretha METTINCK. Zij is overleden na 1668.

1090 Henrick KUIJPERS.

Henrick huwde met Elisabeth TE WINKEL.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
545 i. Aeltien (-1736)

1091 Elisabeth TE WINKEL.

1092 Jan KELLER. Hij is geboren ongeveer 1625. Hij is overleden, op de leeftijd van 69 jaar, in Neuenhaus (D) op 11 juni 1694.

Jan huwde met MEINART.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Hendrik (~1650-1692)
ii. Aleida (~1655-1731)
546 iii. Herman (~1662-1720)
iv. Jan (~1663-1709)
v. Borchard (1666-1667)
vi. Geertruida (1671-)

1093 MEINART.

1094 Jan KRUSE. Hij is geboren in 1600. Hij is overleden, op de leeftijd van 84 jaar, in Neuenhaus (D) op 23 mei 1684. Beroep: Burgemeester van Neuenhaus.

Jan huwde met onbekend.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Öltjen (-1670)
ii. Öltjen (-1673)
iii. Catharina (-1681)
iv. Christine
v. Jan (~1630-)
547 vi. Margaretha (1649-1731)
vii. Hendrik (~1654-1727)

1095 onbekend. Zij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Neuenhaus (D) op 16 januari 1681.

1600 Luytjes Jans.

Luytjes Jans huwde met Wem (Femme) Jacobs.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
800 i. Hendrik (~1685-)

1601 Wem (Femme) Jacobs.

1728 Bastiaan SCHEURWATER. Hij is geboren in 1630. Hij is overleden, op de leeftijd van 41 jaar, ongeveer 1671.

Bastiaan Scheurwater verkoopt 20 januari 1671 vier morgen land in debanne van Santwijk, aan Hugo Bastiaense Holster. Waarschijnlijk niet lang daarna is Bastiaan overleden. 6

Bastiaan huwde met Celike Pieters DECKER.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
864 i. Hendrik Bastiaanz. (1660->1719)
ii. Aentie Bastiaans
iii. onbekend
iv. Lijsbeth Bastiaans (-1733)

1729 Celike Pieters DECKER. Zij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Emmikhoven (NB) op 11 augustus 1710.6 of kort daarna.

1730 Cornelis Gerrits SACHT (SAGHT).

Cornelis Gerrits huwde met Hilleke van LITTOY.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
865 i. Anneke Cornelisdr.

1731 Hilleke van LITTOY.


Twaalfde generatie
--------------------------------------------------

2048 Mr. Peter HUGENHOLDT. Hij is geboren in 1610. Hij is begraven in Wetter a/d Ruhr (D). Hij is overleden, op de leeftijd van 83 jaar, in Wetter a/d Ruhr (D) in 1693. Beroep: notaris.

Hij was in 1643 Notaris Publicus in Wetter a/d Ruhr. Gegevens over de Hugenholtzen in Wetter moeten verder nog gezocht worden in: * Buschmann, Wetter. uitgegeven in 1901.
Zijn grafsteen ligt buiten de “Evangelische Kirche” te Wetter. Op deze grafsteen van Peter Hugenholtz (Hugenholdt) geb. 1610 en overleden 1693 komt het familiewapen voor. Hij was in 1643 Notaris Publicus in Wetter a/d Ruhr. Zijn grafsteen ligt buiten de “Evangelische Kirche” te Wetter a/d Ruhr. Een foto van deze steen heb ik in mijn bezit. Linksboven op de foto is een klein stukje van een hekje te zien. Hierdoor is vrij eenvoudig de locatie van de steen terug te vinden. De steen ligt aan de rechterzijde van de "Evangelische Kirche". De foto is in de jaren 50 gemaakt. Toen wij in 1993 -tijdens onze huwelijksreis- ‘toevallig’ langs Wetter a/d Ruhr kwamen, hebben we de steen terug kunnen vinden. De steen is inmiddels door de zure regen in een veel slechtere staat.
Aan de linkerzijde (vanaf linksonder) MDCLXXXXIII = 1693
In het midden is een wapenschild te onderscheiden, met een iets andere boom dan veelal gezien wordt op de zegelringen, en ook op de afbeelding in het stam en wapenboek van Van Ooijen (LET OP: geen 3 etages).
Aan de rechterzijde (vanaf rechtsboven) HUGENHOLT..

Kind:
1024 i. Bernd (1635->1715)

2050 Robert POTTMANN. Beroep: “Ratmann” en later burgemeester van Wetter a/d Ruhr.

Kind:
1025 i. Elisabeth (->1690)

2096 Joost CRULL. Hij is overleden voor 1628.

Joost huwde met Marieken Antonisdr. VAN BRAECKEL op 5 oktober 1626 in Zwolle.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
1048 i. Joan Henrik (1627-1693)

2097 Marieken Antonisdr. VAN BRAECKEL.

2176 Bernardus CREMER. Hij is overleden voor 1663.

Vermeld te Ootmarsum 1621 (Koopman in o.a. laken, hout, zout, teer, vette waren, kramerij (1622, 1623), stadsssecretaris van Ootmarsum 1628-1658

Bernardus huwde met Fenne Meijnhards LOHMAN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Evert (-1681)
ii. Meinard
iii. Jacob
iv. Derrick (-<1663)
1088 v. Henrich (-~1683)

2177 Fenne Meijnhards LOHMAN. Zij is overleden na 1668.

2178 Willem METTINCK.

Willem huwde met Aleit VAN BOCKHOORN.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
1089 i. Margaretha (->1668)

2179 Aleit VAN BOCKHOORN.

2184 Hendrik KELLER. Hij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Neuenhaus (D) op 28 december 1673.

Hendrik huwde met onbekend.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
1092 i. Jan (~1625-1694)

2185 onbekend. Zij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Neuenhaus (D) op 23 januari 1667.

3200 Jan LUYTJES.

Jan huwde met Riem Martens.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
1600 i. Luytjes Jans

3201 Riem Martens.

3456 Hendrik SCHEURWATER.6 Hij is geboren ongeveer 1600.

Gehuwd omstreeks 1630.

Kinderen:
1728 i. Bastiaan (1630-~1671)
ii. Leendert Hendrix (1640-)
iii. Adriaentje Hendriks (-1694)


Dertiende generatie
--------------------------------------------------

4096 HUGENHOLDT. Hij is geboren in 1556. Hij is overleden, op de leeftijd van 70 jaar, in 1626.

gegevens afkomstig van aantekeningen van Willem Hugenholtz (1902-1969). Helaas heb ik niet kunnen achterhalen hoe hij aan deze gegevens kwam. Deze gegevens heb ik niet kunnen verifiëren met een andere bron.

Kinderen:
2048 i. Mr. Peter (1610-1693)
ii. Elisabeth Catharina (~1623-1710)
iii. Henricus Albertus (1624-1690)

4192 Johan CRULL.

Johan huwde op de leeftijd van 180 jaar in Neuenhaus (D) met Margriet KRULL.

Uit dit huwelijk werd het volgende kind geboren:
2096 i. Joost (-<1628)

4193 Margriet KRULL.

4194 Antonie VAN BRAECKEL.

Kind:
2097 i. Marieken Antonisdr.

4354 Meinhard LOHMAN. Hij is geboren in 1550. Hij is overleden, op de leeftijd van 69 jaar, in Neuenhaus (D) voor 1619. Beroep: lakenhandelaar en burgemeester.

1615 Mede-eigenaar 'des Schultenhofe zu Hilten'.
op 1580, 1581, 1591, 1604, 1610, 1612 EN 1615 Burgemeester.

Meinhard huwde met Aleit MEINERS.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
2177 i. Fenne Meijnhards (->1668)
ii. Johan Meinhartz (~1595-1664)

4355 Aleit MEINERS. Zij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Ootmarsum op 7 februari 1640. Zij is begraven in Neuenhaus (D).


14e generatie
--------------------------------------------------

8384 Arendt CRULL. Hij is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Uelsen (D) in 1591. Beroep: “Gaugraf und Richter”.

Hij werd op Andreas Apostoli-avond 1575 gekozen tot een van de raadslieden van de Heilige Kerk te Uelsen. Hij was "Gaugraf und Richter" in Uelsen 1579-91.
In 1591 is hij verbrand door de Spanjaarden.10

1580 Spanisch-Niederländischer Krieg
Im Wald von Uelsen fanden schwere Abwehrkämpfe gegen die vorrückenden Spanier statt. Der spanische Kapitän Pessel überschritt mit spanischen, albanischen, wallonischen und deutschen Söldnern die Grenze bei Wielen. Pessel rückte weiter über Uelsen nach Neuenhaus vor, nachdem es im Wald von Uelsen noch zahlreiche Tote gegeben hatte.
1584 kam der tyrannische und blutige Mendoza, der sein Quartier in Ootmarsum hatte, in die Bauernschaft Halle, wobei 13 Bauern niedergehauen und etliche tödlich verwundet und ihrer Habe und Güter beraubt wurden. Im selben Jahr kamen sie noch mal und plünderten die Bauernschaften Halle und Getelo ganz aus. Die neutral Grafschaft litt unter räuberischen Überfällen spanischer und holländischer Truppen, die hier ihren Kriegsbedarf zu decken versuchten. Während des 80 Jahre lang dauernden Krieges lag der Oberst Emanues da Vagos im April 1591 mit seinen Corps, bestehend aus 3000 Mann Infanterie und 800 Mann Kavallerie beinahe 3 Wochen in Uelsen. Da es eine teure Zeit war, litten die Einwohner, die von ihren Habseligkeiten beraubt waren, große Not. Graf Arnold sandte daher Wagen mit Bier, Brot und anderen Lebensmitteln an die Kriegsleute, damit die armen Untertanen desto mehr verschont werden möchten11.

Arendt huwde met Johanna HUISKEN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
4192 i. Johan
ii. Grietje (->1641)

8385 Johanna HUISKEN.

8708 Erwesen LOHMAN GENAAMD MEINERS. Hij is geboren ongeveer 1515. Beroep: voor 1540 Wordt Burger (geen idee wat dat is).

Kind:
4354 i. Meinhard (1550-<1619)


15e generatie
--------------------------------------------------

16768 Johan CRULL. Beroep: “Richter und Gaugraf”.

Hij was "Gaugraf und Richter" in Uelsen 1532-61

Kind:
8384 i. Arendt (-1591)

17416 Meynert ten LOEHUYS.

Kind:
8708 i. Erwesen (~1515-)