200 jarige herdenking bezoek Koning aan Ootmarsum

Op 29 maar 2009 is de historische stoet door Ootmarsum gereconstrueerd, waarmee Koning Lodewijk Napoleon I, de eerste koning van Nederland, was omringd toen hij in 1809 de stad binnentrok. De koning en zijn gevolg werden op hun tocht door de stad begeleid door de inwoners van Ootmarsum die meeliepen of langs de kant stonden. Ook in 1909 liet men dat feit niet ongemerkt voorbij gaan en werd een feestelijke, historische optocht gehouden, waaraan vele tientallen figuranten deelnamen.

Het eerste deel van de stoet bestond uit koning Lodewijk Napoleon I en zijn gevolg. De Ootmarsumse delegatie bestond uit de Drost Knijpinga Cramer (mijn directe voorouder), de Hofmeier Anthony Voskind van Beverforde (zijn stiefbroer, vriend en later aartsvijand van de drost), de rentmeester van het huis Ootmarsum, de pastoors en dominees etc.

Na de rit per koets zette het gezelschap de tocht te voet voort door het centrum. Het programma werd afgesloten met een gemeenschappelijke liturgische viering in de grote kerk. In deze foto impressie focus ik (uiteraard) op mijn voorouder, de drost Hendrik Knijpinga Cramer (1754-1815).
DSC00731