Hugenholtz overigen

Hugenholtzen die niet mijn directe voorouders zijn

Iedereen die de naam Hugenholtz van geboorte draagt is terug te voeren op Petrus Bernardus Hugenholtz (1663-1736). Hij was van 1686 tot zijn dood in 1736 praeceptor (rector) van een kleine Latijnse school in Wetter a/d Ruhr. Hij was daarnaast raadslid en "Gemeinheitmann", maar wat dat inhoud is mij niet bekend. Hij was een van de rijkste burgers van de vrijstaat (Freiheit) Wetter an der Ruhr. Zijn nakomelingen vertrokken uit Bentheim en zijn via Bentheim vooral in Nederland terecht gekomen. Sinds eind 19e eeuw zijn er een aantal familieleden geëmigreerd naar de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Uiteraard zijn er allerlei familieleden, die geen directe voorouder zijn. Deze personen zijn hier te vinden, als ik een pagina over ze geschreven heb.

Hieronder in willekeurige volgorde
 1. Ds. J.B.Th. (Han) Hugenholtz (1888-1973): broer van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969): De rode dominee uit Ammerstol: bevlogen predikant en pacifist. NEDERLANDS
 2. Gemma Hugenholtz (1891-1960): zus van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969): verpleegkundige NEDERLANDS
 3. C.A.J. (Co) Hugenholtz (1893-1917): broer van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969); Chemicus, die op jeugdige leeftijd verongelukte. NEDERLANDS
 4. H.S.J. (Henk) Hugenholtz (1895-1956), broer van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969); directeur van suikerfabriek en plantage in Indo-China. Zijn nakomelingen wonen in Nederland, Engeland en Australië ENGELS
 5. Dr. mr. W. (Wim) Hugenholtz (1902-1969), broer van opa Gerhard Hugenholtz (1889-1969); advocaat en dierenbeschermer. NEDERLANDS
 6. Mr. Nicolaas Hugenholtz (1788-1827); lid van het Hof van Justitie in Demerary (tegenwoordig Georgetown, Brits Guyana). NEDERLANDS
 7. Dr. P.H. Hugenholtz (1796-1871); predikant en vader van de 3 broers die de Vrije Gemeente stichtten. NEDERLANDS
 8. Vrije Gemeente: modern-theologische geloofsgemeenschap, die in 1877 opgericht werd door 3 broers Hugenholtz NEDERLANDS
 9. Arina Hugenholtz (1847-1934); schilderes behorende tot de Larense School NEDERLANDS
 10. Dr. H.S.J. Hugenholtz (1820-1865); broer van mijn betovergrootvader G.W.K. Hugenholtz (1826-1893) NEDERLANDS
 11. Ds. P.H. Hugenholtz (1728-1811), broer van mijn verre voorouder J.B.Th Hugenholtz (1725-1789) NEDERLANDS