Vier oude Hugenholtz portretten

Vandaag had ik een ver familielid, Elsken Hijink, op bezoek. Ze had een heel aantal foto's bij zich van haar Hugenholtz voorouders. Deze foto's gaat Elsken Hijink nog voorzien van de juiste namen. Over een aantal maanden spreken we weer af!. Ik zal de foto's daarna digitaliseren. Ze bracht ook een viertal oude portretten mee. Het betreft een vader en zoon en hun echtgenotes. Het is belangrijk dat deze uiteindelijk op een goede plek terecht komen, waar men voor de komende generaties deze schilderijen wil bewaren en conserveren. Tot die tijd pas ik op de portretten.

tbh portret van grootvader p.a.c. hugenholtz (1) tbh portret van grootmoeder e.c. hooykaas (1)


Bovenstaande portretten zijn van Petrus Arnoldus Conradus Hugenholtz (1724-1797) en zijn echtgenote Elisabeth Catharina Hooykaas (1727-1796). Petrus is geboren in Bentheim als zoon van Petrus Conradus Hugenholtz (1697-1725).
Op 8 september 1741 werd Petrus ingeschreven als student theologie in Groningen en werd op 23 juni 1744 bevorderd tot proponent door de classis Appingedam. Vervolgens werd hij benoemd tot hulppredikant van ds. J. Hooykaas uit IJsselstein. Op 8 december 1748 werd hij door ds. Mentes uit Benschop bevestigd als predikant in IJsselstein. Na het overlijden van ds. Hooykaas op 3 augustus 1751, trad hij op als gewoon predikant van IJsselstein.
Als predikant was hij zeer geliefd en bovendien was hij een man van studie zoals blijkt uit zijn geschriften en uit de bekroning met de derde zilveren ereprijs die hij kreeg voor zijn beantwoording van een prijsvraag, uitgegeven door Teylers' Godgeleerd Genootschap. Hij overleed in IJsselstein na ruim 48 jarige dienst, aan verval van krachten.

tbh portret van moeder m.m.c. ter bruggen (1765-1819) (1)tbh portret van vader f.a.b. hugenholtz (1755-1819) (1)Fredericus Arnoldus Bernardus Hugenholtz(1755-1819) en Maria Mertilda Cornelia ter Bruggen (1765- ).
Hij was een zoon van de beide personen op de eerste twee portretten van deze blog: Petrus Arnoldus Conradus Hugenholtz (1724-1797) en Elisabeth Catharina Hooykaas (1727-1796).
Fredericus is geboren in IJsselstein in 1755 en vertrok later naar Amsterdam. Maria is een dochter van dr. Isaäc ter Bruggen en Anna Catharina Beyen.