Hertaling 146 brieven familie Hugenholtz

Hertaling 146 brieven van de familie Hugenholtz
Door: Bert (C.L. Voorhoeve), Wageningen 1-11-2006.
Tussen de nagelaten papieren van mijn ouders vond ik een paar mappen met oude brieven afkomstig uit de nalatenschap van mijn tante Toos. Het bleken brieven te zijn, geschreven door of aan leden van de familie Hugenholtz tussen juli 1757 en april 1867: 146 brieven plus een gedrukte "huwelijkszang". Tante Toos had al een voorlopige ordening aangebracht naar datum en afzender. Ik ben die brieven gaan lezen en er tenslotte zo in geïnteresseerd geraakt dat ik ze op de computer heb gezet, zoveel mogelijk in chronologische volgorde. Daarbij heb ik de vrijheid genomen om hier en daar korte stukjes die m.i. niet zo interessant waren, voorlopig weg te laten. Verder waren de brieven vaak heel moeilijk te lezen, of door het onduidelijke, ouderwetse handschrift of door het verbleken van de inkt, en vaak was het dan ook niet mogelijk te achterhalen wat er stond. Dit geldt vooral voor eigennamen, waarbij de context geen enkele hulp biedt.
Onze genealogische band met de Hugenholtz familie gaat terug op vader's vader's vader, onze overgrootvader Voorhoeve dus, die getrouwd was met een dochter van de predikant Petrus Hermannus Hugenholtz jr., Catharina Geertruida (petemoei van Tante Toos). Onze overgrootmoeder verloor haar eigen moeder toen ze drie jaar oud was en dat is misschien de reden dat ze zoveel brieven bewaard heeft, brieven die tenslotte via onze grootouders bij tante Toos terecht zijn gekomen. Op het ogenblik worden al deze brieven bewaard in het familiearchief van de Hugenholtzen dat beheerd wordt door G.W.K. Hugenholtz in Leusden die van de geschiedenis van zijn familie een levenswerk heeft gemaakt.
De brieven omspannen een tijdvak vanaf de bezetting van Nederland door de Franse troepen in 1795 via de tijd van Lodewijk Napoleon tot bijna 20 jaar na de Belgische opstand in 1823 – van het voor- industriële tijdperk tot het begin van het industriële, als de moderne tijd wordt ingeluid door (o.a.) de eerste stoombootdienst van Rotterdam op Middelburg. Ze geven een weliswaar gefragmenteerd maar toch interessant beeld van het leven van de domineesklasse in de eerste helft van de 19e eeuw.
Bert (C.L. Voorhoeve), Wageningen 1-11-2006.
De brieven zijn
HIER te downloaden.