Hinkhaerthuis in Groningen

Het Hinckaertshuis in de Oude Kijk in 't Jatstraat is een van de oudste huizen in de stad Groningen. Het is oorspronkelijk een steenhuis dat aan het einde van de dertiende eeuw werd gebouwd.
Vanaf de straat naar het huis gekeken is het rechter deel, met de verhoogde ingang het oorspronkelijke huis. De verhoogde ingang naar een hoge eerste verdieping past bij een steenhuis. Het linker deel dateert uit de vijftiende eeuw en is de vervanger van een eerder zijhuis met een dwarskap.
De naam verwijst naar Adriaen Hinckaert, een edelman uit de Zuidelijke Nederlanden, die in 1572 trouwde met Johanna de Mepsche (overl. 1596). Zij was een kleindochter van Johan de Mepsche van Meyma en Deetgen Huinga, van wie er ooit een groot gezinsportret in het Hinckaertshuis, en later in het Mepschengasthuis hing.
In de vijftiende eeuw werd het bewoond door Otto ter Hansouwe (Hanzow), die bierbrouwer was en burgemeester van de stad is geweest. Van Hansouwe was gehuwd met Syerd Lewe (ook wel de Mepsche en Meyma genoemd).[1] Na het overlijden van haar echtgenoot stichtte zij een gasthuis dat direct naast het Hinckaertshuis verrees. In haar testament bepaalde zij dat het gasthuis, dat nu bekendstaat als het Mepschengasthuis, bestuurd zou worden door haar erfgenamen die in Groningen zouden wonen in het Hinckaertshuis. Thans is in het Hinckaertshuis gevestigd het architectenbureau OVT Architecten[2], die in 1985/'86 het huis onderworp aan een ingrijpende restauratie en in 2012 een uitgebreide publicatie over het Hinckaertshuis het licht deed zien. Bron: wikipedia

Zo rond 1730 hebben mijn directe voorouders Hendrik Knypinga (1695-1755) en Froucke Knypinga Brongers (1798-1745) het huis gekocht hebben als woonhuis. Hendrik was boekhouder in Groningen.
Zie over het echtpaar ook mijn internetpagina over hen:
https://www.hugenholtz.net/knijpinga-brongers/

IMG_0356IMG_0352

Bezoek aan voormalige pastorie in Ransdorp

IMG_0086
Op deze mooie winterdag bezocht ik met mijn tante Margreth Steenbeek-Hugenholtz (Geb. 1934) en mijn nicht Rosita Steenbeek de voormalige pastorie in Ransdorp. We werden hartelijk welkom geheten door de huidige bewoners en hebben een uitgebreide rondleiding door de voormalige pastorie van Ransdorp gekregen. Mijn opa Gerhard Hugenholtz kwam hier in 1928 wonen en na zijn huwelijk in 1931 met oma Rose Hugenholtz-Lehmkuhl (1905-1993) hebben ze hier nog tot 1932 gewoond. Toen zijn ze vertrokken naar Klaaswaal; de volgende gemeente waar opa predikant werd,