Echtpaar Polack-Pape

My ancestors (generation 6): Levi Wolf Polack (1818 - 1898) and (Lea) Beke Margaretha Polack-Pape (1813-1874)

Stacks Image 6791
My ancestors Levi Wolf Polack (1818 - 1898) and Lea Beke Polack-Pape are the great-great grandparents of my grandmother Rose Hugenholtz-Lehmkuhl (1905-1992) and grandparents of my great grandmother Gretchen Lehmkuhl-Leeuwarden (1877-1952). Perhaps this information makes it easier for family to put them in the right place of ancestry.
Levi Polack was born in Oldersum (D) in 1818 as a son of Wulf Isaak Polack and Hendel Calmers. (Lea) Beke Margarethe Pape (1813-1874) was born in Thienfelde in 1813. She was a daughter of Harm Diedrich Lohm
üller (1785-1869) and Beke Margrethe Pape (1792-1867). However, I also discovered that she was perhaps an illegitimate daughter of her mother Beke Lohmüller-Pape. Whether that excludes Harm Diedrich Lohmüller as a father is not clear to me at the moment.

The following children are known to me:
  1. Abraham Levy Polack (ca 1859?- . . . )
  2. Rosette Leeuwarden-Polack (1846-1900), married to Nathan Levy Leeuwarden (1843-1904); my great great-grandparents

During 1839-1859 Beke Pape had seven illegitimate children, who were all baptized (sometimes after many years). These children were later recognized by Levy Wolf Polack.

Levi Wolf Polack resided for a long time as a traveling merchant in the Ganderkesee / Delmenhorst area, without having a special permission. There he met Beke Margarethe Pape and lived with her in an ‘illegitimate mariage". A conversion to Christianity in preparation for a marriage was apparently not an option for Levi Wulf Polack. A transition of Beke Pape to Judaism was prohibited until 1849. A Christian-Jewish marriage was possible only from 1849. Freedom of trade and settlement actually not possible until 1861.

In the baptismal register Levi Wulf (Polack) was first mentioned in 1850 as a possible father: “The mother, who had long lived with a Jew, arrived here pregnant and with these two children [...]. " She lived carelessly with the Jew Levi Wulf, and now arrived in Habbrügge..“
Their son was enrolled in the Jewish registers in 1859, although the mother had not yet been transferred to the Jewish faith. This child was the first one wearing a Jewish first name and the father's surname. Beke Pape herself adopted the name “Lea” after her transition to the Jewish community.

In May 21, 1865, when Levi Wolf was 45 years old he got married in Delmenhorst (D) with Lea Beke Margarethe Pape. In this civil mariale he recognized her illegitimate children (three boys and a girl) as his children. The family lived for some time in Urneburg or in the neighboring village of Bookhorn (D).

They were not married "in community of property" which was common at that time. After the transition from Beke to the Jewish faith, she adopted the Jewish name Lea. On April 13, 1866 the religious marriage took place in Oldenburg, by Rabbi Wechsler. He wrote the following in the synagoge books:
“These people have lived together illegitimate. During this period they had five children, three boys an two girl who are recognized by the couple as their children. Their civil Mariage was in Delmenhorst on May 21,1864 .

Around 1869 the family left to the Delmenhorst area.

Lea Beke Margarethe Pape (1813-1874) died in Delmenhorst when she was 60 years old. On het gravestone has been written In German (and English translation for your convenience):

Hier ruht sanft (Here rests softly)
meine geliebte Frau (my beloved wife)
und unsere liebe Mutter (and our dear mother)
Lea Polak
geb. d. 13 September 1813 (born)
gest. d. 21 Juni 1874 (died)
Mit ihr ruht der Friede (May she rest in peace)

The back of her grave stone says in Hebrew: “LEA BATH AWRAHAM“: meaning: “ LEA DAUGHTER OF ABRAHAM”, which makes clear again that she was converted to the Jewish faith. Levi Wulf Polack died in 1898 in Brooklyn, NY (USA).

Dr. Werner Meiners published several articles in which the family occur.

Stacks Image 6793
Mijn voorouders Levi Wolf Polack (1818 - 1898) and Lea Beke Polack-Pape zijn de overgrootouders mijn mijn oma Rose Hugenholtz-Lehmkuhl (1905-1992) en de grootouders van mijn overgrootmoeder Gretchen Lehmkuhl-Leeuwarden (1877-1952). Dit om deze persoon in de reeks van voorouders te kunnen plaatsen. Hij was geboren in Oldersum (D) in 1818 als zoon van Wulf Isaak Polack en Hendel Calmers.
(Lea) Beke Margarethe Pape (1813-1874) is geboren in Thienfelde in 1813. Ze was een dochter van Harm Diedrich Lohm
üller (1785-1869) en Beke Margrethe Pape (1792-1867). Maar ik heb ook gevonden dat ze een buitenechtelijke dochter zou zijn van haar moeder Beke Lohmüller-Pape. Of dat Harm Diedrich Lohmüller als vader uitsluit is mij niet duidelijk op dit moment.

Er zijn mij de volgende kinderen bekend:
  1. Abraham Levy Polack (ca 1859?- . . . )
  2. Rosette Leeuwarden-Polack (1846-1900), getrouwd met Nathan Levy Leeuwarden (1843-1904); mijn betovergrootouders

Beke Pape bracht in de periode 1839-1859 zeven buitenechtelijke kinderen ter wereld die allemaal (soms pas na jaren) gedoopt werden. De kinderen zijn later erkend door Levy Wolf Polack.

Levi Wolf Polack verbleef langdurig als „ausländischer“ Hausierer (=Marskramer) in de omgeving Ganderkesee/Delmenhorst, zonder in het bezit te zijn een “landesherrlichen Schutzbrief” of een bijzondere vergunning daarvoor in bezit te hebben. Daar leerde hij Beke Margarethe Pape kennen en leefde met haar voortaan in “wilder Ehe“. Een overgang naar het Christendom als voorbereiding voor een huwelijk en vestigingsvergunning was voor Polack blijkbaar geen optie. Een overgang van Beke Pape naar het Jodendom was tot tot 1849 verboden. Een Christenlijk-Joods huwelijk was pas vanaf 1849 mogelijk. Vrijheid van handel en vestiging was eigenlijk niet eerder mogelijk dan 1861.

In het doopregister werd Levi Wulf (Polack) voor het eerst in 1850 als mogelijke vader genoemd: “Die Mutter, welche lange mit einem Juden vagabondirt hatte, kam hier hoch schwanger und mit diesen zwei Kindern an [...].“ “welche mit einem Juden Levi Wulf liederlich umhergezogen, nun zu Habbrügge niedergekommen ist.“ De zoon werd in 1859 ingeschreven in de Joodse registers, hoewel de moeder toen nog niet overgegaan was naar het Joodse geloof. Dit kind droeg dus als eerste Joodse voornamen en de familienaam van de vader. Zelf nam ze na haar overgang tot de Joodse gemeenschap de extra voornaam Lea aan.

Levi Wolf huwde op de leeftijd van 45 jaar in Delmenhorst (D) op 21 mei 1864 met Lea Beke Margarethe PAPE. Bij dit burgelijke huwelijk erkende hij de buitenechtelijke kinderen als de zijne. Zij woonden in die tijd Urneburg of het nabij gelegen Bookhorn (D).

Het echtpaar is niet in het toen gebruikelijke “in gemeenschap van goederen” getrouwd, maar buiten gemeenschap van goederen. Na de overgang van Beke naar het Joodse geloof, en nam ze de naam Lea aan. Op 13 april 1866 werd het religieuze huwelijk gesloten in Oldenburg bij trouwden ze naam Lea aannam, door Rabbi Wechsler. Deze schreef het volgende in de kerkboeken:

“Dieselben haben früher unehelich zusammengelebt und in dieser wilden Ehe fünf Kinder, drei Knaben und zwei Mädchen gezeugt, welche dieselben als die ihrigen anerkennen, und haben am 27. [korrigiert: 21.] Mai 1864 eine Civilehe vor dem Amte zu Delmenhorst geschlossen, worüber die Abschrift des Protokolls beiliegt [lag bis November 1942 nicht mehr bei!]. Die Lea etc. ist vor der religiösen Copulation in den mosaischen Glaubensverband aufgenommen worden, worüber ebenfalls eine Akte beiliegt [heute nicht mehr vorhanden].“

Omstreeks 1869 vertrok het gezin naar de omgeving Delmenhorst.

Lea Beke Margarethe Pape (1813-1874) overleed in Delmenhorst op 60 jarige leeftijd. Op haar grafsteen staat In het Duits (en vertaling er achter):

Hier ruht sanft (Hier rust zacht)
meine geliebte Frau (mijn geliefde vrouw)
und unsere liebe Mutter (en onze lieve moeder)
Lea Polak
geb. d. 13 September 1813 (geboren)
gest. d. 21 Juni 1874 (overleden)
Mit ihr ruht der Friede (Moge zij ruste in vrede)

Op de achterkant van haar steen staat in het Hebreeuws geschreven: “LEA BATH AWRAHAM“: Lea, de dochter van Abraham, waaruit wederom blijkt dat zij is overgegaan naar het Joodse geloof. Levi Wulf Polack overleed in 1898 in Brooklyn, NY (USA).

Dr. Werner Meiners publiceerde een aantal artikelen waarin zij en haar familie voorkomen.

Their daughter Rosette Polack (1846-1900) and her husband Nathan Leeuwarden (1843-1904); my great-greatgrandparents.
Their daughter Rosette Polack (1846-1900) and her husband Nathan Leeuwarden (1843-1904); my great-greatgrandparents.
Met nicht Rosita Steenbeek op bezoek in Delmenhorst in 2013. Bij het graf van onze betovergrootouders Leeuwarden-Polack.
Met nicht Rosita Steenbeek op bezoek in Delmenhorst in 2013. Bij het graf van onze betovergrootouders Leeuwarden-Polack.
Impression of the very part of the Jewish cemetery in Delmenhorst, where several of my ancestors are buried.
Impression of the very part of the Jewish cemetery in Delmenhorst, where several of my ancestors are buried.
My ancestor Levi Wulf Polack (1818-1898).
My ancestor Levi Wulf Polack (1818-1898).
My ancestor (Lea) Beke Margaretha Polack-Pape (1813-1874), who has been buried at the Jewish cemetery in Delmenhorst.
My ancestor (Lea) Beke Margaretha Polack-Pape (1813-1874), who has been buried at the Jewish cemetery in Delmenhorst.
In March 2013, I visited Delmenhorst with cousin Rosita Steenbeek. Here we are at the burial site of our ancestor (Lea) Beke Margaretha Polack-Pape (1813-1874), who has been buried at the Jewish cemetery in Delmenhorst.
In March 2013, I visited Delmenhorst with cousin Rosita Steenbeek. Here we are at the burial site of our ancestor (Lea) Beke Margaretha Polack-Pape (1813-1874), who has been buried at the Jewish cemetery in Delmenhorst.